Organizacja

Organami firmy są:

  • Zgromadzenie Wspólników,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zarząd Spółki.

Siedziba Zarządu Spółki mieści się w Bydgoszczy przy ul. Inowrocławskiej 11.

W strukturze organizacyjnej Spółki wyodrębnione są cztery piony funkcjonalne tj.:

  • pion Prezesa Zarządu,
  • pion Członka Zarządu,
  • pion Dyrektora ds. Realizacji Transportu,
  • pion Dyrektora ds. Technicznych,

w których wyodrębnione komórki organizacyjne realizują zadania związane z bieżącym zarządzaniem, planowaniem, rozliczaniem i kontrolą działalności eksploatacyjnej prowadzonej przez Spółkę.

W skład pionu Dyrektora ds. Realizacji Transportu wchodzi m.in.:

  • Zakład Autobusowy z zajezdnią autobusową przy ul. Inowrocławskiej 11,
  • Zakład Eksploatacji, który realizuje podstawowe zadania przewozowe osób środkami komunikacji miejskiej.

W skład pionu Dyrektora ds. Technicznych wchodzi m.in.:

  • Zakład Tramwajowy z zajezdnią tramwajową przy ul. Toruńskiej 278;