Kontakt

Dla pasażera

Uwagi dotyczące funkcjonowania komunikacji publicznej - ZDMiKP (Organizator transportu)

Uwagi dotyczące przewozów tramwajowych i autobusowych - Dział Nadzoru Ruchu MZK Sp. z o.o. (Operator przewozów)

(wyjątkiem linii obsługiwanych przez Mobilis Sp. z o.o.: 51, 53, 55, 56, 58, 62, 67, 69, 73, 76, 85)

Przed zgłoszeniem uwag należy upewnić się, przez którego Operatora obsługiwana jest dana linia autobusowa.

Biuro rzeczy znalezionych:

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r.). Wiadomość powinna zawierać szczegółowe dane takie jak numer linii, kierunek jazdy oraz czas i datę zdarzenia. Jeżeli treść wiadomości będzie naruszała dobra Spółki lub jej pracowników, MZK zastrzegają sobie prawo do adekwatnej reakcji.

Adresy i telefony

AdresTelefonFax
Dział Nadzoru Ruchu
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz

Centrala Nadzoru Ruchu
Zgłoszenie awarii, kolizji, wypadku
(52) 324-94-76
(52) 324-94-78


(52) 324-94-30
19285
Kancelaria Spółki - reklama
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-24


Dział Kadr i Płac
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz

Kadry - kierowcy/motorniczy
Kadry - administracja/zaplecze
Płace
(52) 324-94-14
(52) 324-94-40
(52) 324-94-95
Główny Księgowy
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-44


Dział Ekonomiczno-Księgowy
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-99
(52) 324-94-06

Dział Zaopatrzenia i Magazynów
Magazyn
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-59
(52) 324-94-04


Dział Zamówień Publicznych
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-49
(52) 324-94-96

Zakład Eksploatacji
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-53


Dział Eksploatacji Autobusów
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-27


Dział Eksploatacji Tramwajów
ul. Torunska 278
85-831 Bydgoszcz
(52) 324-94-68


Zakład Autobusowy
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-50


(52) 324-94-51


Stacja Kontroli Pojazdów
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-00
(52) 324-94-10
wew. 269, 270
Dział Techniczno-Zaopatrzeniowy (autobusy)
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-09
(52) 324-94-15
(52) 324-94-63
(52) 324-94-54


Zakład Tramwajowy
ul. Torunska 278
85-831 Bydgoszcz
(52) 324-94-65


(52) 324-94-66


Dział Techniczno-Zaopatrzeniowy (tramwaje)
ul. Toruńska 278
85-831 Bydgoszcz
(52) 324-94-52
(52) 324-94-69
(52) 324-94-81
Wydział Infrastruktury Torowo-Sieciowej
ul. Toruńska 278
85-831 Bydgoszcz
(52) 324-94-75
(52) 324-94-72
(52) 324-94-71
Pogotowie Sieci
ul. Toruńska 278
85-831 Bydgoszcz
(52) 324-94-74


Pogotowie Torów
ul. Toruńska 278
85-831 Bydgoszcz
(52) 324-94-73


Dział Inwestycji i Remontów
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-42


Dział Regulacji Ruchu
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
(52) 324-94-12


Ochrona Danych Osobowych
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
iod@mzk.bydgoszcz.pl
(52) 324-94-10
wew. 234
Zarząd Spółki
ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
zarz@mzk.bydgoszcz.pl
(52) 324-94-35(52) 324-94-38