Historia

1888

 • - Zarząd Miasta zaopiniował pozytywnie projekt budowy i eksploatacji linii tramwajów konnych w Bydgoszczy
 • - Rada Miasta zatwierdza umowę i wydaje zgodę berlińskiej firmie Ingenieur Havestadt und Contag na budowę i eksploatację linii tramwajów konnych.
 • - na ulice miasta wyrusza pierwszy tramwaj konny na trasę relacji Dworzec - Zbożowy Rynek.

1892

 • - Otwarto drugą trasę tramwaju konnego w relacji: Koszary Artyleryjskie (ul. Gdańska) - Poznańska.

1894

 • - Władze miasta zawarły umowę z przemysłowcem inż. Theodorem Wulffem na budowę elektrowni.

1895

 • - Tramwaje przejmuje firma Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG) 'Powszechne Towarzystwo Elektryczne - AEG'.
 • - Magistrat wydaje zgodę na rozpoczęcie elektryfikacji linii tramwajowych.

1896

 • - Na ulicach Bydgoszczy pojawiają się pierwsze tramwaje elektryczne uruchomione przez firmę Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG). Obsługują dwie linie tramwajowe.

1897

 • - Zarząd nad eksploatacją i rozwojem tramwajów przejmuje Powszechna Spółka Akcyjna Lokalnych Kolei i Tramwajów w Berlinie 'Allgemeine Lokal und Strassenbahn-Gesellschaft A.G. - Berlin'.
 • Tramwaje bydgoskie przejechały 346.000 km i przewiozły 1.278.801 pasażerów.

1898

 • - Wydłużono linię tramwajową Dworzec - Poznańska do dworca kolejki wąskotorowej na Okolu oraz linię tramwajową od Zbożowego Rynku do Strzelnicy przy ul. Toruńskiej.

1900

 • - Uruchomiono linię tramwajową na trasie Pl. Teatralny Bartodzieje Wielkie.

1901

 • - Uruchomiono nowy odcinek linii tramwajowej od Placu Teatralnego do Wilczaka (ul. Nakielska róg Wrzesińskiej). Jednocześnie wydłużono trasę tramwaju z Bartodziej Wielkich na Wilczak (Linia C 'Biała').

1905

 • Wybudowano dwie bocznice tramwajowe: od ul. Marszałka Focha ulicę E. Warmińskiego do elektrowni oraz od ul. Jagiellońskiej do stacji przeładunków kolejowych. Nowe odgałęzienia torowisk służyły do transportu węgla dla elektrowni. Transport w specjalnych węglarkach odbywał się przy pomocy tramwajów.

1906

 • Tabor tramwajowy składa się z 36 wozów silnikowych i 23 przyczep i obsługuje trzy linie tramwajowe o łącznej długości 12,24 km.
 • Tramwaje przewożą 2.880.791 pasażerów.

1920

 • Powrót Bydgoszczy do macierzy. Przedsiębiorstwo eksploatujące elektrownie i tramwaje zostało objęte zarządem przymusowym i przyjęło nazwę 'Tramwaje i Elektrownia Bydgoszcz'. Firma pozostaje w dalszym ciągu własnością prywatną dawnego przedsiębiorstwa 'Powszechnego Towarzystwa Kolei Lokalnych i Ulicznych' w Berlinie przemianowanego na 'Powszechne Towarzystwo Kolei Lokalnych i Elektrowni' (Allgemeine Lokalbahn und Kraftweik Akt. Geselchaft-Berlin).

1921

 • - Z powodu braku węgla w elektrowni wstrzymano ruch tramwajów.
 • - Zwiększono Częstotliwość kursowania tramwajów i tak linia:
  • 'Czerwona': Dworzec - Okole co 7 min.
  • 'Zielona': Gdańska - Strzelnica co 8 min.
  • 'Biała': Wilczak - Bartodzieje Wlk. co 12 min.

1922

 • Dziewięciodniowy strajk tramwajarzy kończy się osiągnięciem podwyżek płac.

1924

 • Strajk tramwajarzy i pracowników zakładów użyteczności publicznej (7 dni).

1926

 • - Rozpoczął się strajk pracowników tramwajów i elektrowni. Strajkowało około 220 pracowników. Strajk zakończono 1 lipca.

1927 - 1928

 • Kolejne strajki.
 • - władze miasta przejmują jako mienie komunalne bydgoskie tramwaje i elektrownie i nadają im nazwę 'Tramwaje i Elektrownia - Bydgoszcz'.

1929

 • Rozpoczęto zabudowę otwartych pomostów wozów silnikowych.

1932

 • Tabor tramwajowy składa się z 38 wozów silnikowych i 30 przyczep. Firma zatrudnia ogółem 180 osób w tym: 50 motorniczych i 67 konduktorów. Pozostali to administracja, warsztaty i personel pomocniczy.

1936

 • - Otwarto nową linię tramwajową na ulicy Chodkiewicza. Odcinek od ul. Gdańskiej do ul. Lelewela. (1100 mb) na którą skierowano tramwaj linii 'B' (linia zielona).
 • Uruchomiono linię tramwajową 'D' w relacji ul. Gdańska - ul. Długa.
 • - Uruchomiono pierwszą linię autobusową (Osiedle Gdańskie - Dworzec).
 • Sprowadzono z Poznania 5 wozów tramwajowych silnikowych i 4 doczepy.

1937

 • Przedłużono linię tramwajową 'B' na ul. Chodkiewicza od ul. Lelewela do Bartosza Głowackiego / Cicha.
 • - Uruchomiono drugą linię autobusową na trasie Pl. Kościeleckich - Sporna - Bydgoszcz Wschód.
 • - Rusza trzecia linia autobusowa na trasie (Kujawska - Szubińska).

1939

 • - Ruch tramwajowy zostaje poważnie ograniczony wskutek zniszczenia mostów na rzece Brdzie. Zostaje zawieszona komunikacja autobusowa.

1943

 • - Niemcy uruchamiają komunikację autobusową w oparciu o pięć autobusów marki 'Büssing NAG' napędzanych gazem.
 • Rozpoczęto prace przy budowie sieci trakcyjnej trolejbusowej na trasie Osiedle Gdańskie - Lotnisko (ul. Szubińska).

1944

 • Niemcy sprowadzili do Bydgoszczy cztery trolejbusy (Otwarcie linii trolejbusowej zaplanowano na dzień 27 stycznia 1945 roku).

1945

 • - W wyzwolonej Bydgoszczy uruchomiono komunikacje miejską na 3 liniach tramwajowych i 2 autobusowych. Z uwagi na uszkodzone mosty tramwaje kończa bieg na Pl. Teatralnym.
 • - Po dokonaniu naprawy mostu na ulicy Mostowej linię tramwajową 'A' wydłużono do ul. Grunwaldzkiej.
 • - Linię 'B' wydłużono z Pl. Teatralnego do ul. Toruńskiej, a linię 'C' z Bartodziej Wielkich na Wilczak z przejazdem przez Stare Miasto.
 • Zmiana nazwy z 'Dyrekcji Elektrowni, Tramwajów i Autobusów Miejskich' na 'Przedsiębiorstwa i Zakłady Miejskie w Bydgoszczy'.
 • - Rusza kolejna linia tramwajowa 'D' z ulicy Gdańskiej na ulicę Długą.

1946

 • - Zmiana cen biletów za korzystanie z środków komunikacji miejskiej. Wydłużono ruch tramwajowy do 2245.
 • - Zostaje oddany po odbudowie most na ul. Marszałka Focha. Tramwaj linii 'C' powraca na starą trasę.

1947

 • Ruch tramwaju wraca do rozkładu jazdy sprzed 1939 roku. I tak:
  • Linia 'A' co 7 minut
  • Linia 'B' co 10 minut
  • Linia 'C' co 10 minut
  • Linia 'D' co 12 minut

1948

 • Wbudowano rozjazd umożliwiający ruch tramwaju z ulicy Dworcowej w ul. Gdańską (w kierunku Pl. Wolności) i odwrotnie. Linia tramwajowa Nr 'D' zostaje skierowana na trasę Dworzec Kolejowy - Bielawy.
 • Zakupiono 3 używane autobusy w tym 2 szt. 'Büssing' i 1 autobus marki 'Klokner'.
  • Zmieniono oznakowanie linii tramwajowych z literowego na cyfrowe. Linia 'A', 'B', 'C', 'D' otrzymały oznaczenia '1', '2', '3' i '4'.
  • Uruchomiono nową linię autobusową Nr 2 na trasie: Pl. Teatralny, Jagiellońska, Bernardyńska, Kujawska, Konopnickiej, Ugory, Orla, Piękna, Szubińska, Kordeckiego, Marszałka Focha do Pl. Teatralnego. (Linia okrężna).
  • Przedsiębiorstwo 'TRAMWAJE I AUTOBUSY MIEJSKIE' w Bydgoszczy otrzymuje nową nazwę 'MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE W BYDGOSZCZY' a jednostką nadrzędną pozostaje Zarząd Miejski w Bydgoszczy - Wydział Majątku Nieruchomego i Przedsiębiorstw.
 • - Zmieniono trasę linii autobusowej Nr 2 na relacje Osiedle Leśne - Lotnisko (ul. Szubińska). Po dokonaniu zmiany trasy autobusy kursowały na następujących liniach:
  • Linia '1' Plac Kościeleckich - Huta Szkła (Toruńska-przejazd kolejowy)
  • Lina '2' - Osiedle Leśne - Lotnisko
  • Zakończono przebudowę wagonu silnikowego Nr 1 oraz wagonu doczepnego Nr 86 (Wagony otrzymały zmodernizowaną karoserie oraz zmienione wnętrze).
  • Na podwoziu samochodu ciężarowego 'Mercedes Benz' wybudowano samojezdną mechaniczną drabinę do montażu i naprawy sieci trakcyjnej.
  • Wyremontowano i przystosowano do użytku przyczepę autobusową.
  • Przekazano do eksploatacji nowo wybudowany trójkąt manewrowy dla wozów tramwajowych przy dworcu kolejowym 'Bydgoszcz Główna'.
  • Zakupiono dwa autobusy marki 'Büssing'.
 • - Oddano do eksploatacji nowy odcinek linii tramwajowej na ul. Lelewela i ul. Jurasza na odcinku od ul. Chodkiewicza do Szpitala Miejskiego. Na nowy odcinek trasy skierowano tramwaj linii Nr 4, który połączył Dworzec PKP z Szpitalem Miejskim. Linie obsługiwały 4 wagony silnikowe.

1950

 • - Powstaje Klub Techniki i Racjonalizacji, który liczy 26 członków.
  • Wyjechał na ulicę Bydgoszczy pierwszy nowoczesny tramwaj model 'Bydgoski' zbudowany w własnych warsztatach MPK. Do końca roku wybudowano kolejne dwa wagony tramwajowe tego typu.
  • Powstał trójkąt manewrowy na końcówce linii tramwajowej przy ul. Grunwaldzkiej.
  • Przekazano do użytku nowy odcinek trasy tramwajowej przy ul. Nakielskiej (od ul. Wrzesińskiej do wiaduktu kolejowego).
  • Pierwszy nowy autobus produkcji węgierski typu 'MAVAG TR5' na ulicach Bydgoszczy.
  • Uruchomiono własna podstacje trakcyjną o mocy 1080 KW przy ul. Gdańskiej 5.

1951

 • - Przebudowano sieć trakcyjną na linii tramwajowej Nr 1, która umożliwiała stosowania odbieraka prądu typu pantograf w miejsce pałąka rolkowego.
 • - Uruchomiono linię autobusową Nr 3 w relacji ul. Solna - Bernardyńska. Przeniesiono tory tramwajowe na ulicy Grunwaldzkiej od ul. Granicznej do ul. Staroszkolnej z jezdni na wydzielony pas drogi tramwajowej.
 • - Warsztaty tramwajowe opuszcza czwarty nowoczesny wagon tramwajowy własnej konstrukcji.
 • - Z Stoczni Północnej w Gdańsku przybywa pierwszy i jedyny wagon tramwajowy typu '2N', który wszedł do eksploatacji w dniu 19 listopada.

1953

 • - Powołano samodzielne przedsiębiorstwo komunikacyjne pod nazwą 'Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Bydgoszczy', a dyrektorem zostaje Tadeusz Grzegorzewski.
 • - Tabor tramwajowy składa się z 38 wozów silnikowych i 24 wozów doczepnych.
  • Oddano do eksploatacji linię tramwajową 'BRDA' oraz podstację trakcyjną Nr 2 przy ul. Toruńskiej 180 A.
  • Utworzono 5 nowych linii tramwajowych. (Linia Nr 5,6,7,8 i 9).
  • Uruchomiono nocną komunikację tramwajową.
  • Bydgoszcz otrzymała używany tabor tramwajowy z innych miast Polski. 13 wagonów silnikowych 'Lilpop I' z Łodzi , 13 wagonów doczepnych 'Herbrandt' z Łodzi , 4 wagony silnikowe 'Walker' z Katowic , 4 wagony silnikowe 'SW-1' z Krakowa.
  • Wybudowano szósty i zarazem ostatni wagon tramwajowy typu 'Bydgoskiego'.

1954

 • Z Łodzi otrzymujemy kolejne używane wagony tramwajowe typu Lilpop I (4 szt.) . Utworzono zakładowe koło Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji.
 • Powstały trzy koncepcje nowej trasy tramwajowej z dworca PKP do centrum miasta.
 • Bydgoszcz osiąga liczbę 200 tys. mieszkańców. Komunikacja miejska przewiozła 42 mln pasażerów.

1955

 • Zakończono wyposażać wozy tramwajowe w pantografy w miejsce zbieraka rolkowego. Na ulicach miasta pojawiły się 3 używane tramwaje typu '2N' oraz 1 wagon silnikowy 'Sanok', przekazane z MPK w Łodzi oraz 4 nowe wagony '2N' z Chorzowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych 'KONSTAL' w Chorzowie.
  • Uruchomiono wybudowaną w czynie społecznym linię tramwajową na Osiedle Leśne. Linia nr 10 z przesiadką przy ul. Artyleryjskiej.
  • Uruchomiono linię autobusową Nr 5 na trasie Pl. Kościeleckich - Ks.Skorupki.
  • Przejęto dawną strażnicę graniczną w Babilonie k/Chojnic, którą zaadaptowano na zakładowy Ośrodek Kolonijno-Wczasowy.
  • Autobusy 'Büssing' przekazano do Gdańska w zamian Bydgoszcz otrzymała nowe autobusy węgierskie typu 'IKARUS'.

1956

 • Pierwsza dostawa autobusów marki 'STAR-N 52' - 12 szt.
  • Zorganizowano pierwszy turnus kolonijny w Babilonie.
  • Dostawa 6 nowych wagonów silnikowych typu '2N' i 5 wozów doczepnych typu '2 ND' z Fabryki w Chorzowie. Powstała linia autobusowa Nr 6 (Pl. Teatralny - Prądy).

1957

 • Wydłużono linię tramwajową na ul. Fordońskiej od ul. Gajowej / Żabia do ul. Polanka i zakończono pętlą.
  • Przybyło następnych 8 szt. autobusów 'STAR-N 52'.
  • Zbudowano własny tramwaj szkoleniowy.
  • Pierwsza dostawa wozów tramwajowych typu '5N' i przyczep typu '5ND' (16 szt.).
  • Pierwszy rok wczasów rodzinnych w Babilonie.

1958

 • Załoga MPK przekracza liczbę 1000 pracowników.
 • Powstaje zakładowe koło TKKF.
 • Bydgoszcz otrzymuje nowe autobusy 'SAN H01B' oraz tramwaje '5N' i '5ND'.
 • Wydział Torów i Sieci oraz część administracji przenosi się do nowo otrzymanego obiektu przy ul. Jagiellońskiej 58.
 • Na podwoziu samochodu ciężarowego 'STAR' wybudowano podnoszony pomost umożliwiający montaż i naprawę sieci trakcyjnej.

1959

  • Oddano do użytku budowaną w latach 1956-1959 nową zajezdnię tramwajową dla 100 jednostek taborowych przy ul. Toruńskiej 278.
  • Dostawa 20 nowych autobusów marki 'SAN H-01 B'.
 • - Uruchomiono nową linię autobusową Nr 8 na trasie Nowy Rynek - Opławiec.

1960

 • - Uruchomiono nową linię autobusową Nr 9 na trasie Osiedle Leśne - ul.3-go Maja.
 • - Uruchomiono kolejną nową linię autobusową Nr 10 na trasie Dworzec PKP - Chojnicka.
  • Zawieszono czasowo ruch tramwajowy w ciągu ul. Mostowej (Budowa nowego mostu przez Brdę). Tramwaj linii Nr 1 z Okola i Nr 6 z Łęgnowa kończył bieg na Starym Rynku, gdzie wybudowano pętlę tramwajową.
  • Odbył się pierwszy turnus wczasowy w Babilonie nad j. Łownym w campingach wykonanych z starych wozów tramwajowych.

1961

 • Wybudowano w własnym zakresie pierwszy tramwaj spalinowo - elektryczny do napraw i montażu sieci trakcyjnej.
  • Uruchomiono nową linię autobusową Nr 11 na trasie ul. Kossaka - Dworzec PKP oraz linię pospieszną 'P' na trasie Bydgoszcz - Fordon.
  • Powstało własne ambulatorium lekarskie, którego działalność poszerzono w następnych latach o gabinet dentystyczny i gabinet badań psychologicznych (1965r.).
  • Prezydium MRN w Bydgoszczy wprowadziło uchwałą obowiązującą od 01.01.1962r. zakaz palenia tytoniu w środkach komunikacji miejskiej.
 • - Otwarto nowy most na ulicy Mostowej oraz nowe dwutorowe torowisko, które połączyło węzeł tramwajowy Pl. Teatralny z Starym Rynkiem.

1962

 • Zostają utworzone służby nadzoru ruchu oraz Centrala Regulacji Ruchu z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 2.
 • - Wielka katastrofa tramwaju na linii Nr 8.
  • Zmieniono numerację linii autobusowych z jednocyfrowych na dwucyfrowe tj. od Nr 51 wzwyż dla linii zwykłych i trzycyfrowe od Nr 101 wzwyż dla linii pośpiesznych. Linie sezonowe otrzymały oznaczenia literowe.
  • Wprowadzono w trakcji tramwajowej wozy bez obsługi 'SAMY'.

1963

 • Utworzono nową linię autobusową Nr 62 na trasie Dworzec PKP - Osiedle Błonie.
  • Pojawia się na ulicach miasta tramwaj przegubowy, zbudowany w własnych warsztatach tramwajowych.
  • Inowrocław ze zlikwidowanej trakcji tramwajowej przekazuję do Bydgoszczy 3 wozy silnikowe i 1 wagon doczepny.
  • Powstał przy MPK 'Klub Seniora'.
  • Oddano do eksploatacji nowy most z torowiskiem na ul. Bernardyńskiej oraz wybudowane Rondo Bernardyńskie i Rondo Jagiellonów.
  • Bydgoszcz otrzymała ofertę z Stuttgartu na bezpłatna dostawę 40 wozów tramwajowych - silnikowych. (Z oferty nie skorzystano).

1964

  • Zapoczątkowano bezkonduktorską obsługę pasażerską (samoobsługę). Ruch pojazdów z kierunku Zbożowego Rynku do Pl. Poznańskiego skierowano ulicami: Długą, Wełnianym Rynkiem, Poznańską. W związku z powyższym zaczęto rozważać możliwość wycofania z tych ulic linii tramwajowych.
  • Pod koniec roku wprowadzono łączność radiotelefoniczną dla służb nadzoru ruchu i służb technicznych. (Radiotelefony lampowe typu FM-302).
  • W wyniku likwidacji linii kolejowej na ul. Gdańskiej róg Artyleryjskiej tramwaj Nr 10 zaczął kursować bezpośrednio na Osiedle Leśne. Skończyła się przesiadka pasażerów z tramwaju na tramwaj.

1965

 • Bydgoszcz otrzymała 8 używanych wozów tramwajowych ze zlikwidowanej trakcji tramwajowej w Olsztynie (4 silnikowe i 4 doczepne).
 • Linię autobusową Nr 52 i 59 połączono w jedną i oznaczono numerem 52. Linia 52 BIS i 57 BIS po połączeniu otrzymała Nr 59, na której wprowadzono samoobsługę.

1966

 • - Przy dworcu kolejowym Bydgoszcz Główna znika trójkąt manewrowy i powstaje pętla tramwajowa z 3 peronami oraz pierwszym podziemnym przejściem.
  • Bydgoszcz otrzymuje pierwszą partie 26 szt. wielkopolskich autobusów 'Jelcz 706 - RTO/272'.
  • Pierwsze autobusy wyposażono w radiotelefony.
 • - Oddano do eksploatacji nową zajezdnie i warsztaty autobusowe przy ul. Karola Szajnochy 1.

1967

 • Zainstalowano w wozach automaty kasujące bilety typu 'Krak'.
 • - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bydgoszczy uchwałą z dn. 9 czerwca podnosi stawki taryfowe za przewozy środkami komunikacji miejskiej:

  Trakcja autobusowa

  • bilet normalny 1,50 zł
  • bilet ulgowy 0,50 zł
  • bilet bagażowy 3 zł
  • bilet nocny 3 zł

  Trakcja tramwajowa

  • bilet normalny 1 zł
  • bilet ulgowy 0,50 zł
  • bilet bagażowy 2 zł
  • bilet nocny 2 zł
 • Dostawa kolejnych 27 nowych autobusów 'Jelcz' oraz 2 używanych wagonów tramwajowych typu 'N' z Jeleniej Góry i Legnicy.

1968

 • - Powstała koncepcja połączenia linią tramwajową Osiedla Błonie z śródmieściem.
  • Zainstalowano w trakcji tramwajowej automaty do sprzedaży biletów typ 'KRAB' na monety 1 zł. (normalny) i 50 gr. (ulgowy).
  • Powstał nowy projekt układu linii tramwajowych i autobusowych dla naszego miasta.
  • Rozpoczęto budowę mostu przez Brdę oraz węzła Rondo Fordońskie i Rondo Toruńskie.

1969

  • Wydłużono linię tramwajową Nr 3 po nowym torowisku do ul. Wyścigowej.
  • Zakończono eksploatację linii tramwajowej z przejazdem przez Stare Miasto. (Linia tramwajowa Nr 1 uległa zawieszeniu).
  • Wybudowano kolejny tramwaj spalinowo-elektryczny do montażu i napraw sieci trakcyjnej.
  • Uruchomiono linię mikrobusową na trasie Dworzec PKP - Dworzec PKS (Pl. Kościeleckich).
  • Zakończono przebudowę ul. Dworcowej.
  • Przybyło 30 szt. nowych autobusów typu 'JELCZ'.
 • - Stan taboru wynosił: 147 wagonów tramwajowych i 9 linii tramwajowych ; 126 autobusów i 14 linii autobusowych.

1970

 • Wstrzymano czasowo ruch pojazdów i tramwajów na Okole. Przyczyna to konieczność natychmiastowego przeprowadzenia remontu mostu na kanale Bydgoskim.
 • - Uruchomiono linię autobusową Nr 64 na trasie Rondo Jagiellonów - Grunwaldzka.
 • - Bydgoszcz otrzymała dwa nowoczesne tramwaje przegubowe typu '802N' produkcji Konstal Chorzów. Wagony przekazało MPK Łódź.
  • Uruchomiono nową przeprawę mostową wraz z torowiskiem przez Brdę przy ul. Aleja Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która połączyła Rondo Toruńskie z Rondem Fordońskim.
  • Tramwaj linii '7' skierowano na trasę Glinki - Wielkie Bartodzieje (Bałtycka).

1971

 • Przeniesiono tory tramwajowe na ul. Nakielskiej na odcinku od ul. Czerwonego Krzyża do wiaduktu kolejowego. (ul. Ciepła) z jezdni na wydzielony pas drogi tramwajowej.
 • - Oddano do eksploatacji podstację trakcyjna Nr 3 przy ul. Redłowskiej 8.
 • - Bydgoszcz osiąga 285 tys. Mieszkańców a komunikacja miejska przewiozła 144 mln pasażerów.

1972

 • W Bydgoszczy odbywają się centralne 'Dożynki-72' oraz XIV Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej. Z tej okazji MPK Bydgoszcz otrzymało dodatkowo 3 luksusowe autobusy turystyczne marki KAROSA 'SL-11'.

1973

 • Powstaje nowa linia autobusowa Nr 65 w relacji Fordon (Rynek) - Wyścigowa, którą w październiku wydłużono na Osiedle Leśne.
 • Na ulicach Bydgoszczy pojawia się pierwszych 10 tramwajów przegubowych typ '803N'.
 • MPK otrzymuje obiekty po 'Centrostalu' przy ul. Szymanowskiego z przeznaczeniem dla Wydziału Torów i Administracji.
 • - Uruchomiono nowe torowisko na nowym węźle Grunwaldzkim.

1974

 • - Rusza nowa linia autobusowa Nr 66 w relacji Plac Kościeleckich - Wyżyny. Zbudowano oryginalne (opatentowane) urządzenie umożliwiające jazdę samochodem wieżowym po szynach tramwajowych.
 • - Tramwaj linii Nr 2 skierowano z Bielaw nowym torowiskiem wzdłuż ul. Wojska Polskiego od węzła Szarych Szeregów do pętli przy ul. Magnuszewskiej na Wyżynach. Bydgoszcz otrzymała kolejne 10 tramwajów przegubowych typu '803N'. (213-222).Przebudowano tory tramwajowe na ul. Chodkiewicza, które zakończono pętlą tramwajową na wysokości ul. Wybickiego. Zlikwidowano tory w ciągu ul. Lelewela.
  • Przywrócono ruch tramwajowy na nowo wybudowanym Rondzie Jagiellonów i ul. Jagiellońskiej na odcinku do Ronda Fordońskiego.
  • Przystąpiono do likwidacji trakcji tramwajowej w obrębie Starego Miasta (ul. Mostowa, Stary Rynek, Batorego, Jana Kazimierza, Długa, Zbożowy Rynek, Poznańska i ¦więtej Trójcy).
 • - Po kolizji wycofano z eksploatacji zbudowany w Bydgoszczy tramwaj przegubowy oznaczony Nr 75.

1975

 • - Powstał kolejny projekt linii tramwajowej od węzła: Rondo Grunwaldzie - Błonie. Trasę planowano następującymi ulicami: Kruszwicką, Szubińska, ks. J. Schulza i gen. A. Madalińskiego do ul. Tetrmajera.
 • - Zarząd Główny i Oddział SITK-om w Bydgoszczy zorganizował w naszym mieście konferencję naukowo-techniczną na temat 'Tabor komunikacji zbiorowej dla miast i aglomeracji'.
 • - Dostawa 10 przyczep autobusowych typ Jelcz PO-1.
 • - Bydgoszcz przekracza 300 tys. mieszkańców, komunikacja miejska przewiozła w tym roku 170 mln pasażerów.

1976

  • W miejsce MPK Bydgoszcz zostaje powołane 'Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Bydgoszczy' z oddziałem w Inowrocławiu i Chojnicach. Dyrektorem WPK zostaje inż. Andrzej Antosiak.
  • Zorganizowano w Bydgoszczy Ogólnopolską Konferencję na temat 'Zagadnienia rozwoju komunikacji miejskiej na terenie miasta Bydgoszczy'.
  • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zostaje odznaczone specjalną oznaką 'Za szczególne zasługi w rozwoju Województwa Bydgoskiego'.
 • - Rusza linia mikrobusowa na trasie Osiedle Błonie - Osiedle Leśne (Zlikwidowana 15 maja 1978r).
 • - Przekazano do eksploatacji po przebudowie dwutorową linię tramwajową w ciągu ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli 'Zachem' do węzła Szpitalna - Szarych Szeregów. (Koniec kłopotu z mijankami).
 • - Na ulicach miasta pojawiły się pierwsze taksówki Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

1977

 • Wbudowano rozjazd umożliwiający ruch tramwaju z ulicy Dworcowej w ul. Gdańską (w kierunku Pl. Wolności) i odwrotnie. Linia tramwajowa Nr 'D' zostaje skierowana na trasę Dworzec Kolejowy - Bielawy.
 • Zakupiono 3 używane autobusy w tym 2 szt. 'Büssing' i 1 autobus marki 'Klokner'.

1978-1979

 • Oddano do eksploatacji podstację trakcyjną Nr 5 przy ul. Floriana 18.
 • Wybudowano odcinek dwutorowej linii tramwajowej na ul.Szubińskiej od ul.Ks.Schulza do ul.Gnieźnieńskiej o szerokości 1435 mm (torowisko rozebrano w 1983r).
 • - W Filharmonii Pomorskiej odbyły się główne uroczystość z okazji 90-lecia komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. W uroczystości brały udział najwyższe władze wojewódzkie i miejskie oraz załoga WPK.
 • - Przeniesiono Centralę Regulacji Ruchu z ul. Jagiellońska 2 na ul. Floriana.

1980

  • Zarządzeniem nr 46/79 Wojewody bydgoskiego do zakresu działania WPK została włączona działalność w zakresie przewozów taksówkami.
  • Powołano Zakład Taksówkowy, który przyjął majątek po zlikwidowanym Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej.
  • Wprowadzono komunikację autobusową w rejon nowego osiedla mieszkaniowego w Fordonie.
 • - Bydgoszcz otrzymała pierwsze 42 nowoczesne tramwaje typu '805 Na'.
 • - Tramwaje '805 Na' wyruszyły na trasy komunikacyjne.
 • - Załoga WPK bierze czynny udział w okupacyjnym strajku ogólnopolskim. Z uwagi na dużą awaryjność i brak części zamiennych wycofano z eksploatacji tramwaje przegubowe '802N' (Wagon 201i 202).

1981

 • Załoga WPK liczy 2723 pracowników (z Inowrocławiem i Chojnicami), a dyrektorem zostaje inż. Roman Sempruch.
 • Oddano do eksploatacji podstację trakcyją Nr 6 przy ul. Wojska Polskiego 18.
 • WPK otrzymało nową bazę techniczną przy ul. Kieleckiej 2 z przeznaczeniem dla Wydziału Torów i Sieci.
  • Bydgoszcz otrzymała pierwszą partię autobusów przegubowych marki 'IKARUS - 280' (25 szt.).
  • Kolejna dostawa wagonów tramwajowych typu '805Na' (10 szt.).
 • - Z chwilą ogłoszenia stanu wojennego przedsiębiorstwo zostaje jednostką zmilitaryzowaną.

1982

 • Przystąpiono do modernizacji uzyskanej bazy dla Wydziału Torów i Sieci przy ul. Kieleckiej 2. Rozpoczęto rozbudowę i modernizację zajezdni tramwajowej.
 • Zlikwidowano Zakład Taksówkowy.

1983

 • Ukazuje się pierwszy numer dwutygodnika załogi 'Echo WPK' z datą 25.02.-8.03.1983r.
  • Wybory do Samorządu. Przewodniczącym Rady Pracowniczej zostaje Jerzy Marciniak.
  • Zakład Komunikacji Autobusowej w Bydgoszczy otrzymuję pierwszą partię autobusów 'IKARUS 260' (krótkie).
 • - W nowobudowanej bazie autobusowej przy ul. Inowrocławskiej przekazano do użytku plac postojowy dla autobusów i dyspozytornię.
 • - Obowiązki dyrektora naczelnego obejmuje mgr Tadeusz Dzięcioł.

1984

  • Zlikwidowano komunikację tramwajową na ul. Grunwaldzkiej.
  • Ogólnopolska konferencja naukowo - techniczna Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji 'Koncepcja rozwoju komunikacji miejskiej i układu ulic miasta do 2010 roku'.
  • Miejska Rada Narodowa w Bydgoszczy uchwałą nr XXX/113/84. zatwierdziła program rozbudowy i modernizacji układu komunikacyjnego miasta Bydgoszczy.
  • Uruc homiono podstację trakcyjną przy Zajezdni Tramwajowej.
 • - Przekazano do eksploatacji nowy pulpit dyspozytorski PDK 2x80 w Centrali Regulacji Ruchu przy ul. Floriana 18.
 • - Uruchomiono i przekazano do użytku nowe torowisko tramwajowe w ciągu ul. Wojska Polskiego, na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Karpackiej. Na nową trasę skierowano tramwaj linii Nr 2.
 • - Zakończono pierwszy etap budowy stacji zajezdni autobusowej przy ul. Inowrocławskiej.

1985

 • - wybory do samorządu załogi II kadencji. Przewodniczącym Rady Pracowniczej zostaje Mirosław Kościelak.
 • - Oddano do użytku nową zajezdnię autobusową Nr 2 przy ul. Toruńskiej 278. Zajezdnie z 80-ma miejscami postojowymi przeznaczono dla autobusów przegubowych typ 'IKARUS - 280'.

1986

 • - Oddano po dobudowaniu nową halę przeglądowo naprawczą w stacji obsługi autobusów Nr 2 przy ul. Toruńskiej 278.
 • - Bydgoszcz obchodzi 90 lat tramwaju elektrycznego. Z tej okazji pracownicy Zakładu Komunikacji Tramwajowej uruchamiają wycieczkowy 'Zielony Tramwaj'. Przegubowiec '803N' oprócz obsługi wycieczek jest obwoźną wystawą historii komunikacji miejskiej w Bydgoszczy.
 • - Dostawa pierwszych autobusów typu ' JELCZ M-11'.
 • - Przekazano do użytku dobudowaną nawę 'A' w zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278.

1987

  • Wybory do samorządu załogi III kadencji. Przewodniczącym Rady Pracowniczej zostaje inż. Ryszard Rudzki.
  • 75 lecie komunikacji miejskiej w Inowrocławiu.
 • - Wstrzymano na czas remontu torowiska ruch tramwaju do stadionu WKS 'Zawisza'.

1988

  • Rozpoczął się dwudniowy strajk pracowników komunikacji miejskiej.
  • Początki wprowadzania komputerów w przedsiębiorstwie.
 • - Pracownicy warsztatów tramwajowych z okazji 100-lecia komunikacji miejskiej w Bydgoszczy odbudowali i przekazali do użytku stary tramwaj z początku lat 1900 typu 'Herbrand'.
 • - W gmachu NOT zorganizowano uroczyste zebranie z okazji 40-lecia Klubu Techniki i Racjonalizacji przy WPK w Bydgoszczy.
 • - Główne uroczystości związane z okazją 100-lecia komunikacji miejskiej w Bydgoszczy.
 • - Dyrektorem przedsiębiorstwa zostaje inż. Witold Müller.
 • - Przekazano do użytku biurowiec i część socjalną w bazie autobusowej przy ul. Inowrocławskiej 11.
 • - Rozpoczęto wprowadzanie łączności radiotelefonicznej w wozach tramwajowych.

1999

 • - Obowiązują nowe opłaty za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej. Nowa cena biletu jednorazowego - normalnego wynosi 1,40 zł. a biletu ulgowego 0.70 zł.
 • - Prezydent Miasta Roman Jasiakiewicz, wiceprezydent Grażyna Ciemniak oraz dyrektor ZDMiKP Marek Kowalczyk spotkali się w Warszawie z dyrektorem generalnym PKP Janem Janikiem. Dyskutowano m.in. o możliwości uruchomienia szybkiej kolei miejskiej, która połączyłaby z centrum Bydgoszczy Osiedle Fordon i Osiedle Błonie, a z czasem mogłaby zostać przedłużona do Torunia i Inowrocławia.
 • - Dotarły do przedsiębiorstwa dwa autobusy 'VOLVO B10L' z zamówienia złożonego w 1998r. Autobusy otrzymały numery inwentarzowe: 2776 i 2777.
 • - Wydział Sieci i Podstacji Trakcyjnej otrzymał nowoczesny tramwaj techniczny zbudowany przez ZNTK w Stargardzie Szczecińskim. Tramwaj przeznaczony do napraw, montażu i konserwacji sieci trakcyjnej składa się z dwóch jednostek: wózek motorowo sieciowy - lekki typu WMS-002L; platforma ciągnika szynowego wielofunkcyjnego typu PCSW-40.01.
 • - Zarząd Miasta odwołał swoich wszystkich czterech dotychczasowych przedstawicieli Rady Nadzorczej w MZK Sp. z o.o. W ich miejsce powołał nowych w osobach: Tomasz Gliwa (przewodniczący RN), Antoni Baszyński, Wojciech Kępiński i Zygmunt Nowacki.
 • - Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Marek Kowalczyk wstrzymał prace nad projektem linii tramwajowej do Fordonu.
 • - Przybyły dwa ostatnie autobusy 'VOLVO B10LA' z zamówionej partii 14 szt. w ubiegłym roku. Autobusy otrzymały numery inwentarzowe: 2479 i 2480. Autobus nr 2479 oraz wcześniej dostarczony nr 2777 zostały wyposażone w urządzenia systemowe analiz potoków pasażerskich 'IRMA'. System 'IRMA' pozwala na dokonywanie pomiarów ilości pasażerów wsiadających i wysiadających przez każde drzwi pojazdu, na każdym przystanku. Jednocześnie autobusy zakupione pod koniec ubiegłego roku oraz zakupione w tym roku w ilości 14 szt. zostały wyposażone w zestawy głośno-mówiące, które informują pasażerów o przystankach, na których autobus się zatrzymuje, wymieniają też nazwę następnego przestanku. W skład urządzenia wchodzi również ekran umieszczony za kabiną kierowcy. Na nim wyświetlane są dodatkowo: data, godzina, numer linii i trasa oraz imiona solenizantów. Ponadto pojawia się tam wiadomość o kontroli biletów i przystanku na żądanie.
 • - Rada Miasta Bydgoszczy uchwałą Nr VIII/268/99 określiła przepisy porządkowe przy przewozie osób i bagażu ręcznego, pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w Bydgoszczy. Ponadto uchwałą Nr VIII/269/99 zmieniła przepisy o zezwoleniu i ulgach w opłatach za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz określenia dokumentów potwierdzających prawo do zwolnień i ulg.
 • Pod koniec I kw. Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. w Bydgoszczy uruchamiają własną stronę internetową, którą można odszukać pod hasłem: www.mzk.bydgoszcz.pl
 • - ZDMiKP wydłużył trasę autobusu linii Nr 92 od pętli przy ul. Szubińskiej do Ronda Grunwaldzkiego. W rejonie ronda przystanek początkowy i końcowy usytuowany został w zatoce autobusowej obok do stacji benzynowej 'Shell'.
 • - Uruchomiono nową linię autobusową Nr 82 na trasie Plac Kościeleckich - Regionalne Centrum Onkologii w Fordonie. Linie obsługuje autobus MZK. Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
 • - Odbyły się wybory przedstawicieli załogi MZK Sp. z o.o. do Rady Nadzorczej. Z sześciu kandydatów wybrano dwie osoby, które uzyskały największą liczbę głosów: Brygida Hojka - 354 głosów; Janusz Liczmański - 320 głosów.
 • - Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Bydgoszczy. Przejazdy miejską komunikacją były darmowe. Komunikacja miejska kursowała na zmienionych trasach, a przystanki końcowe były zlokalizowane w pobliżu miejsca celebry tj. okolice lotniska.
 • - Odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Wspólników MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Na posiedzeniu zaakceptowano plan finansowy przedstawiony przez MZK Sp. z o.o. oraz uchwalono, że w tym roku podwyżek cen biletów już nie będzie.
 • - Wydział Torów przystąpił do remontu kapitalnego torowiska na ul. Fordońskiej między ul. Fabryczną a ul. Towarową o łącznej długości 745 mb. Remont zakończono 31 sierpnia 1999r.
 • - Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. w Bydgoszczy testowały autobusy firmy NEOPLAN typu 'K-4016' (krótki) oraz typu 'N-4020' (długi).
 • - Złożono zamówienie w Jelczańskich Zakładach Samochodowych Jelcz - SA na dostawę 5 sztuk autobusów typu 'JELCZ LO 90 M' z terminem dostawy grudzień b.r.
 • - Ogłoszono przetarg na dostawę 11 szt. autobusów wielkopojemnych, niskopodłogowych z terminem dostawy do 8 grudnia 1999r. Do przetargu zaproszono firmy MAN, MERCEDES BENZ, JELCZ S.A., NEOPLAN Polska.
 • - Firma MAN dostarczyła do testowania autobus niskopodłogowy 'MAN NG 313'. Autobus testowano na linii Nr 68 w dniach od 18 sierpnia do 1 września.
 • - ZDMiKP ogłosił wyniki przetargu na obsługę linii autobusowych 51,56,58,68,71,73,76,78,80.81 i 92.
  • Linie Nr 51,58,76,92 - będzie obsługiwała firma 'FORBUS' z terminem rozpoczęcia od 01.01.2000 do końca 2006r.
  • Linie 73 i 81 - Firma 'FORBUS' Od 01.07.1999r. do końca roku 2001
  • Linie Nr 80 - Firma 'PKS' z terminem rozpoczęcia od 01.06.99r. do końca roku 2002.
  • Linie Nr 56,71 i 68 - 'MZK Sp. z o.o.' z terminem od 01.01.2000r. do końca roku 2006.
  • Linia Nr 78 - 'PKS' z terminem rozpoczęcia od 01.01.2000r. do końca 2006r.
 • - Rada Miejska uchwałą Nr XV/473/99 ustaliła nowe ceny biletów komunikacji miejskiej. Od 1 listopada 1999r. cena biletu jednorazowego wynosi 1,80 zł., a ulgowego 0,90 zł. Wprowadzono ponadto bilety 10 przejazdowe w cenie 16,20 zł. normalny i 8,10 zł. ulgowy. Nowe ceny obowiązują również na bilety okresowe i bilety miesięczne.
 • - ZDMiKP wydłużył linie autobusową Nr 80 od końca ul. Wąbrzeskiej do Portu Lotniczego.
 • - Dotarły zamówione w sierpniu autobusy małopojemne typu LO90M.
 • - Rada Miasta uchwałą Nr XVII/510/99 zmieniła dotychczasową uchwałę w sprawie zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz określenia dokumentów potwierdzających prawo do zwolnień i ulg.
 • - Zakończono wymianę słupów i osprzętu sieciowego typu 'Elektroline' (czeski) na odcinku linii tramwajowej od Babiej Wsi do ronda Toruńskiego. Prace trwały od września b.r. Zakończono kapitalny remont torów tramwajowych na odcinku od Ronda Toruńskiego do Babiej Wsi - 520 mb t.p. oraz na odcinku od Zbożowego Rynku do Ronda Jagiellonów - 327 mb tp. Prace wykonywały ekipy Wydziału Torów MZK Spółka z o.o.
 • - Przywrócono ruch tramwajowy na odcinku od Ronda Toruńskiego do Ronda Jagiellonów przez Babią Wieś. Ruch tramwajowy był wstrzymany od 20 lipca br. i był związany z remontem kapitalnym mostu na ul. Bernardyńskiej.
 • - Przybyły z Wrocławia zakupione dwa autobusy wielkopojemne, niskopodłogowe, dwuosiowe typu 'VOLVO B10 BLE 6 x 2', które oznaczono nr inwentarzowymi 2778 i 2779.
 • - Zakończono montaż sieci i osprzętu typu 'Siemens' na ul. Fordońskiej o łącznej długości 526m.
 • - Przybyło z Jelcz 5 nowych autobusów typu 'JELCZ M-181 M/1', które otrzymały numery inwentarzowe 3630,3631,3632,3633 i 3634.

2000

  • 13 nowych autobusów Neoplan rozpoczęło obsługę linii 51,58,76 i 92. Te nowoczesne pojazdy 'SOLARIS -URBINO 12' z nisko zawieszona podłogą należą do firmy 'FOR-BUS', która wygrała przetarg na obsługę w/w linii.
  • ZDMiKP wprowadził nowy układ i rozkład jazdy dla nocnych linii autobusowych:
   • 31N Osiedle Leśne - ul. Toruńska
   • 32N Osiedle Błonie - Osiedle Tatrzańskie
   • 33N Osiedle Nad Wisłą - Piaski
   • 34N Rondo Jagiellonów - Smukalska
   • 35N Rondo Jagiellonów, Osowa GóraPrądyRondo Jagiellonów (linia okrężna)
 • - MZK Sp. z o.o. otrzymały jeden autobus trzyosiowy marki 'VOLVO B10 BLE 6 x 2', który otrzymał numer inwentarzowy '2780'.
 • - W Bydgoszczy z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy pomagał odświętnie udekorowany stary tramwaj przegubowy typu '803N'. Kursy tego tramwaju były na przemian po trasie linii Nr 1 i linii Nr 3.Tramwaj woził pasażerów darmo za datki do skarbonek 'Orkiestry'.
 • - Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. w Bydgoszczy wzbogaciły się o kolejne trzy autobusy przegubowe 'JELCZ M 181 M/1' wyprodukowane przez Jelczańskie Zakłady Samochodowe 'Jelcz'. Dostawa tych autobusów przedstawiała się następująco:
 • - Autobus z numerem '3635'
 • - Autobus z numerem ':3636'
 • - Autobus z numerem '3637'.
 • - Dotychczasowy punkt przesiadkowy nocnych linii autobusowych zostaje przeniesiony z Ronda Jagiellonów na pl. Kościeleckich. Od tej pory wszystkie przystanki są blisko siebie co ma służyć poprawie bezpieczeństwa i wygodzie pasażerów. Autobusy linii Nr 34 i 35 rozpoczynają i kończą bieg na Placu Kościeleckich.
 • - Prezydent miasta Bydgoszczy Roman Jasiakiewicz przebywał w Minneapolis w USA w firmie Lemna International Corporation. Zabiegał tam o kredyt na ważne miejskie inwestycje, w tym min. tramwaj do Fordonu oraz usprawnienie układu komunikacyjnego.
 • - W Bydgoszczy przebywali przedstawiciele Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, by prowadzić rozmowy na temat wybudowania linii tramwajowej do Fordonu. EBOR pozyskał już grant z Unii Europejskiej w wysokości 50 tys. EURO na prace przygotowawcze linii tramwajowej wraz z całą infrastrukturą.
 • - Odbyło się w Bydgoszczy ogólnopolskie spotkanie miłośników komunikacji miejskiej, w którym udział wzięło ponad 70 osób z różnych stron Polski. Po zwiedzeniu zajezdni tramwajowej uczestnicy wzięli udział w przejazdach starymi tramwajami po trasach tramwajowych naszego miasta.
 • - Lokalna gazeta 'Express Bydgoski' informuje, że powstała koncepcja przedłużenia linii tramwajowej od obecnej pętli w Myślęcinku do planowanego 'Akwaparku'. O przedłużeniu linii tramwajowej o dwa kilometry w kierunku Osielska oraz o budowie bezkolizyjnego lewoskrętu w ciągu ul. Gdańskiej informował Andrzej Hoffman, wicedyrektor ZDMiKP w Bydgoszczy.
 • - MZK Sp. z o.o. otrzymały 3 zamówione autobusy marki 'VOLVO B10 BLE 6x2', które otrzymały numery inwentarzowe '2781', '2782' i '3783'.
 • - 4 maja - Testowa jazda autobusu 'MAN NG 313' na linii 68.
 • - Testowa jazda autobusu 'MAN NL 223' na różnych liniach komunikacyjnych.
 • - Uruchomiono nową linię autobusową, która połączyła Osową Górę z dworcem PKS Linia oznaczona nr 301 należy do PKS i jest wyłącznie linią komercyjną. Przewoźnik żadnych ulg nie przewidział.
 • - Odbył się po raz drugi festyn dla pracowników MZK Sp. z o.o. oraz ich rodzin na polanie 'Różopola' w Myślęcinku.
 • - Zarząd Miasta przekształcił się w Zgromadzenie Wspólników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. i zgodnie z Kodeksem handlowym dokonało 'skwitowania' władz tj. Zarządu i Rady Nadzorczej spółki za ubiegłoroczną działalność.
 • - Uchwałą Nr 10/27/2000 Zgromadzenie Wspólników MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy wprowadziło zmiany w planach inwestycyjnych na rok 2000. Dopisano zadanie inwestycyjne p.n. 'Budowa linii tramwajowej do Fordonu'.
 • - Uruchomiono sezonową linię autobusową Nr 99 do podbydgoskich Chmielnik. Autobus do popularnego letniska nad jeziorem Jezuickim jeździł do końca 30 sierpnia 2000r. Kursy rozpoczynały się jak zwykle na Pl. Kościeleckich. Następnie autobus zatrzymał się na przystanku za Rondem Kujawski, w Stryszku, Brzozie i dwukrotnie w Chmielnikach. Bilet normalny kosztował 3,60 zł. ulgowy był o połowę tańszy. Odjazd autobusu z Bydgoszczy co godzinę wg rozkładu wywieszonego na przystankach.
 • - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy wprowadził letni rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Nowy rozkład będzie obowiązywał do końca sierpnia.
 • - MZK Sp. z o.o. otrzymały trzy autobusy 'VOLVO B10 BLE 6 x 2', które otrzymały następujące numery 2784, 2785, 2786.
 • - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej przekazał do użytku w Smukale nową pętlę autobusową linii Nr 58. Wcześniej autobusy kończyły trasę przy ul. Opławieckiej. Teraz za mostem na Brdzie, u zbiegu ul. Smukalskiej z ul. Biwakową. 7 sierpnia. Rozpoczął się remont 600 metrowego fragmentu torowiska przy ulicy Nakielskiej (odcinek od ul. Wrocławskiej do ul. Czerwonego Krzyża). Nowe torowisko będzie wykonane w technologii płytowej (węgierskiej).
 • - Na okres letni powstała specjalna linia autobusowa Nr 83 na trasie pętla tramwajowa (linii 1 i 2) do terenów wystawowych LPKiW Linia funkcjonowała we wszystkie dni tygodnia z częstotliwością co pół godziny i obsługiwała pasażerów do końca września.
 • - Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. w Bydgoszczy otrzymały 12 nowych autobusów marki 'MAN'. Wszystkie zakupione autobusy są niskopodłogowe, wyposażone w zewnętrzne i wewnętrzne elektroniczne tablice, w radiotelefony, zegary oraz kasowniki nowego typu. Siedem autobusów to 'krótkie' (o długości 12 metrów) o symbolu 'NL-223', które otrzymały numery '3510', '3511', '3512', '3513', '3514', '3515', '3516' oraz 5 szt. przegubowych (długość 18 metrów) o symbolu 'NG-313' z numerami bocznymi '3541', '3542', '3543', '3544' i '3545'.
 • - W Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej w pobliżu Ronda Fordońskiego doszło do tragicznego wypadku. Naczepa samochodu ciężarowego uderzyła w tramwaj. Wagon tramwajowy (273) został w połowie z rozprutym jednym bokiem. Na ulice wyleciała część siedzeń, są 2 osoby zabite oraz kilka rannych pasażerów.
 • - MZK Sp. z o.o. zakończyły eksploatacje ostatnich 3 autobusów 'JELCZ M 11', które woziły mieszkańców Bydgoszczy od 1988r. W tym to też dniu wycofano z ruchu kilka autobusów 'IKARUS-280', a najstarszy z nich o numerze '3438' był eksploatowany od 1982 roku.
 • - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy uruchomił nową linię autobusową numer Nr 84. Trasa autobusu przebiega od Ronda Toruńskiego do Łęgnowa ulicą: Toruńska, Nowotoruńska i Hutnicza,. Autobusy na tej linii kursują tylko w dni powszednie w godzinach szczytu z częstotliwością co 15 minut. Linie obsługują autobusy PKS.
 • - Miejska linia autobusowa Nr 301 obsługiwana przez PKS zostaje wydłużona od dworca PKS do ul. Marii Skłodowskiej - Curie (rejon ul. Łęczyckiej) na Bartodziejach. Przejazd autobusami PKS pozostaje bez zmian i wynosi 1,8 zł. Nie obowiązują w nich ulgi i bezpłatne przejazdy.
 • - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej wydłużył trasę przejazdu linii autobusowej nr 67. Autobusy tej linii od skrzyżowania ulicy Marii Skłodowskiej - Curie i Łęczyckiej zostały skierowane ulicami: Łęczycka, Kamienna, Wyścigowa, Fordońska, Przemysłowa do pętli linii autobusowej Nr 59. Zostaje zlikwidowana linia autobusowa nr 59 bis, kursująca dotychczas na trasie ul. Wyścigowa - Przemysłowa.
 • - Trasa linii tramwajowej Nr 3 i 8 wraca do swojego dawnego układu. Tramwaje linii nr 3 kursują na trasie Wyścigowa Wilczak, a linia nr 8 Kapuściska Wilczak. Na ulicy Nakielskiej zostało ułożone nowe torowisko typu węgierskiego czyli takie, jakie jest na części ul. Jagiellońskiej i ul. Gdańskiej.
 • - Dokonano korekty linii autobusu Nr 32N (linia nocna). Na odcinku od ul. Łowickiej do ul. Kaliskiego w obu kierunkach została skierowana ulicami Łowicka, Witebska, Wyszogrodzka i Fordońska.
 • - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dokonał korekty trasy autobusu linii nr 67. Na odcinku od skrzyżowania ulicy: Marii Skłodowskiej - Curie z Łęczycką do skrzyżowania ulic: Fordońskiej z Kamienną, autobusy jadą ulicami: Łęczycka i Fordońska zamiast Łęczycka, Kamienna, Wyścigowa. Przystanki na ulicy Fordońskiej są te same jak dla pozostałych linii.
 • - Miłośnicy Komunikacji Tramwajowej z Jeleniej Góry zabrali wcześniej zakupiony w Bydgoszczy wagon tramwajowy typu '5N' z nr bocznym '458'.
 • - MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy otrzymała wielofunkcyjny ciągnik szynowy typu CSW-44.01. Jest to nowoczesny roboczy pojazd szynowy, samojezdny, przeznaczony do utrzymania torów tramwajowych o rozstawie 1000 mm, oraz transportowania ludzi, sprzętu, narzędzi i materiałów. Specjalne wyposażenie pojazdu umożliwia wykonywanie miedzy innymi oprysków chemicznych, koszenie roślinności, odśnieżanie i prac spawalniczych. Układ napędowy pojazdu umożliwia jazdę w obu kierunkach z prędkością do 50 km/godz. Ciągnik szynowy CSW-44.01 przystosowany jest do współpracy z przyczepą typu PCSW-40.01.
 • - Uchwałą Nr XXXII/959/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2000 zostają ustalone nowe ceny za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego. Nowe ceny opłat za usługi przewozowe wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001r.
 • - MZK Sp. z o.o. otrzymują ostatnie w tym roku dwa autobusy 'VOLVO B10 BLE 6 x 2' (trzyosiowe), które oznaczono numerami '2787' i '2788'.

2001

 • - Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/959/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2000r. obowiązują nowe ceny za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego. Nowe ceny opłat za usługi przewozowe wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001r.
 • - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz drugi w swojej historii jeździła po bydgoskich ulicach starym tramwajem przegubowym '803 N'. Tramwaj odświętnie udekorowany wielkimi sercami i girlandami uruchomiono z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy dzięki pomocy Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. oraz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. Tramwaj woził pasażerów za datki do skarbonek 'Orkiestry', kursował po wszystkich liniach wg specjalnego rozkładu jazdy.
 • - Gazeta lokalna 'Express Bydgoski' ogłosiła wyniki plebiscytu czytelników. Na zadane pytanie co przydałoby się w Bydgoszczy nowego? Na drugiej pozycji znalazła się propozycja linii tramwajowej do Fordonu. Na pytanie co warto przywrócić? Na szóstej pozycji była propozycja 'Tramwaj do dworca PKP'. Do bardzo groźnie wyglądającego wypadku doszło około godziny 1045 na Rondzie Grunwaldzkim. W autobus linii 79 (wóz nr 3626) wjechał tramwaj linii Nr 8 (wagon 288¸289) zjeżdżający z ronda w kierunku Wilczaka. Choć zderzenie wyglądało naprawdę bardzo groźnie, to nikt poważnie nie ucierpiał. Jedna z pasażerek upadła tak niefortunnie, że doznała urazów głowy. Straty materialne były dość znaczne. Zniszczony wagon tramwajowy nr 288 został zakwalifikowany do kasacji.
 • - Kolejna wielka katastrofa na Rondzie Grunwaldzkim. Na zachodniej części ronda, krótko po godzinie 7oo tramwaj linii nr 3 (wagon 330-331) wbił się z impetem w jadący prostopadle autobus linii nr 71 (wóz 2781) zmierzający z Osowej Góry do miasta. Dwadzieścia dwie osoby ranne, w tym jedna bardzo ciężko, doszczętnie zniszczony autobus, wykolejony tramwaj - oto żniwo wypadku. Szesnastoletnia dziewczyna, ofiara wypadku mimo intensywnej opieki medycznej zmarła w dniu 22 stycznia 2001r. nie odzyskawszy przytomności.
 • - Zarząd Miasta postanowił przystąpić do realizacji uchwały RM z 1996 roku a dotyczącej polityki komunikacyjnej miasta Bydgoszczy. Dokument określa, że ma opierać się ona 'na strategii zrównoważonego rozwoju nadając priorytet transportowi zbiorowemu, ruchowi pieszemu i rowerowemu'.
 • - Czarna seria wypadków komunikacji miejskiej trwa. Wieczorem po godzinie 19 motorniczy tramwaju linii Nr 6 (wagon 312¸313) wjeżdżając na Rondo Jagiellonów od ulicy Bernardyńskiej wymusił pierwszeństwo na autobusie linii Nr 77 (wóz 3660).
 • - Ruszyła nowa linia autobusowa Nr 307 prowadzona przez PKS na trasie Kapuściska (Zachem) - Bartodzieje (Bałtycka/Głowackiego). Linia z Kapuścisk prowadziła przez nowy most im. Kazimierza Wielkiego. Linię z uwagi na małą frekwencję zawieszono w dniu 5 lipca 2001r.
 • - Odbył się po raz trzeci festyn dla pracowników MZK Sp. z o.o. oraz ich rodzin na polanie 'Różopola' w Myślęcinku.
 • - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy kontrolę biletów w bydgoskich autobusach i tramwajach zlecił gdańskiej firmie 'Renoma', która została wybrana w trybie negocjacji. Dwukrotny przetarg na te czynności nie przyjął rozstrzygnięć.
 • - Bydgoszcz po raz drugi gości miłośników komunikacji miejskiej z całej Polski. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy i Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy zorganizowało imprezę tramwajową z okazji 655 rocznicy nadania Bydgoszczy praw miejskich, 105-lecia uruchomienia tramwaju elektrycznego oraz 100-lecia linii tramwajowej Wilczak Bartodzieje Wielkie. W okolicznościowej paradzie starych tramwajów udział wzięło 6 wagonów tramwajowych: staruszek 'Herbrand', 3 wagony '5N+5ND', przegubowiec '803N' oraz zmodernizowany wagon '805Na'.
 • - Radni zdjęli z porządku obrad uchwałę w sprawie budowy linii szybkiego tramwaju do Fordonu. Do projektu nie ustosunkowała się żadna komisja co było oficjalnym powodem do zaniechania debaty.
 • - Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. zakupiły 5 nowych autobusów niskopodłogowych typu 'VOLVO B10 BLE', które otrzymały następujące numery inwentarzowe 2690,2691,2692, 2693, 2694.
 • - W związku z wymiana torów i przebudowy Ronda Toruńskiego nastąpiła przerwa ruchu tramwajowego przez Babia Wieś. Tramwaje linii Nr 2 i 6 jeździły na trasie od Ronda Jagiellonów do Ronda Toruńskiego ulicą Jagiellońską i ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zmiany spowodowane remontem obowiązywały do 16 sierpnia. W komunikacji miejskiej wszedł letni rozkład jazdy na wszystkich liniach tramwajowych oraz na linii autobusów Nr 55, 70, 71, 72 i 94.
 • - MZK Spółka z o.o. zakupiła dwa nowoczesne autobusy marki 'MAN' o symbolu 'NG 313' (przegubowe). Autobusy te oznaczono numerami 3546 i 3547.
 • - Zajezdnia autobusowa przy ul. Inowrocławskiej 11 wycofała z eksploatacji ostatni będący na jej stanie autobus marki 'IKARUS 260.04' (krótki) o numerze 3769. Stacja Obsługi Nr 2 przy ul. Karola Szajnochy 1 nadal eksploatuje kilka egzemplarzy tego typu autobusów.
 • - Do groźnego wypadku doszło na skrzyżowaniu ulicy Nowotoruńskiej i Hutniczej. Po godzinie 1700 pusty wagon tramwaju linii Nr 9 (wagon 230) zderzył się z samochodem ciężarowym (TIR-em). Ciężko ranna motornicza została przewieziona do szpitala. Wagon tramwajowy kompletnie zniszczony nadawał się tylko do kasacji.
 • - Do Bydgoszczy dotarł kolejny nowy autobus marki 'VOLVO B10 BLE', który otrzymał numer inwentarzowy 2695.
 • - Został wstrzymany całkowicie ruch tramwajowy na Rondzie Toruńskim, w ciągu ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ulicy Toruńskiej od Ronda Toruńskiego do Babiej Wsi i Ronda Toruńskiego do ulicy Perłowej. Przyczyną była przebudowa Ronda Toruńskiego i torowisk tramwajowych. Przerwa trwała do 16 sierpnia.
 • - Kolejna zmiana ruchu linii tramwajowych na Rondzie Toruńskim. Wszystkie tramwaje linii 2,4,6 i 8 kursują wyłącznie przez Babią Wieś. Linia Nr 7 zostaje w dalszym ciągu zawieszona.
 • - Zarząd Miasta powołał Tomasz Frejgandta na nowego dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Frejgandt zwyciężył w konkursie do którego stanęło 12 osób.
 • - Ruch tramwajowy po przebudowie Ronda Toruńskiego i ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego wrócił do starego układu. W ramach przebudowy wykonano całkowicie nowe torowisko na samym rondzie oraz przeniesiono tory dojazdowe do ronda na ul. Toruńskiej od strony Babiej Wsi i ul. Perłowej, wykonano i przemieszczono torowisko na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na odcinku od ronda do mostu Pomorskiego. Całkowity koszt przebudowy układu komunikacyjnego poniósł inwestor hipermarketu 'TESCO'. Drogowcy rozpoczęli remont odcinka ulicy Gdańskiej. Remont obejmował fragment od ulicy Dworcowej do ulicy Śniadeckich. Drogowcy oprócz wymiany nawierzchni ulicy i chodników wymienili także torowisko tramwajowe. Na czas remontu ruch został wstrzymany, a ulica zamknięta. Komunikacja tramwajowa na linii do Myślęcinka i Bielaw została zawieszona na okres dwóch miesięcy.
 • - Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Tomasz Frejgandt został przez Zarząd Miasta Bydgoszczy odwołany.
  • Do Bydgoszczy dotarły zakupione przez MZK Spółka z o.o. w Bydgoszczy ostatnie w tym roku nowe autobusy. Były to cztery pojazdy niskopodłogowe typu 'VOLVO-7000A'. Autobusy te to nowoczesne przegubowce przeznaczone do eksploatacji w dużych miastach. Mogą przewozić 175 osób (42+1 miejsc siedzących i 132 stojących) i zapewniają wysoki komfort jazdy. Nowe VOLVO jest pojazdem wysokiej jakości, ekonomiczny i charakteryzuje się dużą efektywnością eksploatacyjną. Nowością jest elektroniczny system kontroli, monitorowania koordynujący funkcje głównych podzespołów autobusu 'Multiplex' oraz wymuszona kanałami sufitowymi wentylacja z zainstalowanymi filtrami powietrza. Autobusy te otrzymały numery inwentarzowe 2481, 2482, 3483 i 3484.
  • Niezależnie od wspomnianych wyżej autobusów do MZK Spółka z o.o. dotarł odbudowany przez wrocławska firmę VOLVO autobus 'VOLVO B10 BLE 6x2', który otrzymał poprzedni numer 2781.
 • - Autobus linii Nr 81 został dodatkowo skierowany do hipermarketu 'AUCHAN' przy ul. Rejewskiego.
 • - Koniec kłopotów komunikacyjnych w centrum Bydgoszczy. Drogowcy uporali się z remontem torowisk na ulicy Gdańskiej. Linie tramwajowe Nr 1, 2, 4 i 6 wracają na swoje stare trasy do Myślęcinka i Bielaw. Tramwaje będą czynić mniej hałasu, gdyż jeżdżą po wyciszonym torowisku typu 'węgierskiego'.
 • - Rozpoczęły się rozmowy Zarządu Spółki, Zarządu Miasta, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz związków zawodowych przy MZK Spółka z o.o. NSZZ 'Solidarność' i ZZPiKM w RP na temat ograniczenia komunikacji miejskiej w Bydgoszczy w 2002 roku. Ograniczenie komunikacji zmusza Zarząd MZK Spółka z o.o. do redukcji i zwolnień około 53 pracowników.
 • - Przeniesiono Dział Nadzoru Ruchu wraz z Centralą Regulacji Ruchu z obiektu przy ul. Floriana 18 do obiektu Zakładu Autobusowego przy ulicy Inowrocławskiej 11.
 • - Po raz ostatni z zajezdni autobusowej 'Szajnochy' wyjechał na trasę przedostatni krótki autobus marki 'IKARUS 260.04' z numerem 2744. Obsługiwał on linię 59 na trasie Błonie-Przemysłowa. Jedyny autobus tej marki z numerem 2761, wyjechał po raz ostatni na linię w dniu 31 grudnia 2001r.
 • - Zatrudnienie na koniec 2001roku w MZK Spółka z o.o. w Bydgoszczy wynosiło ogółem 1377 pracowników. W grupie tej było 202 pracowników na stanowiskach umysłowych i 1175 na stanowiskach robotniczych.

2002

  • Zmianie uległy rozkłady jazdy dla linii autobusowej Nr 52, 53, 59, 60, 64, 68, 72 i 74 oraz wszystkich ośmiu linii tramwajowych. W wyniku oszczędności każdego dnia wyjeżdża o 11 autobusów i 8 tramwajów mniej. Zmiany dotyczą wyłącznie dni roboczych. Dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej został Grzegorz Brzykcy.
  • W wyniku zmniejszenia liczby pojazdów komunikacji miejskiej zostały wycofane z ruchu z przeznaczeniem do rezerwy 15 wagonów tramwajowych. Wycofane z eksploatacji wagony to: 227, 228, 240, 243, 244, 246, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 259, 260. Tramwaje ustawione są na bocznych torach w Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278.
 • - Z okazji kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po Bydgoszczy kursował specjalny tramwaj przegubowy '803N' z oznakowanym logo imprezy. Pojawił się on na trasie linii Nr 1 łączący Leśny Park Kultury i Wypoczynku z pętlą przy ulicy Wyścigowej i odwrotnie. Darmowe kursy za datki do skarbonek 'Orkiestry' zbierały wolontariuszki ubrane w stroje pracowników komunikacji miejskiej z lat 60-tych. Tramwaj kursował w godzinach od 825 do 1621 a organizatorem tego przedsięwzięcia było Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy oraz Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. w Bydgoszczy.
 • - W Zakładzie Autobusowym Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. przy ul. Inowrocławskiej 11 odbyły się obrady Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta. W programie obrad m.in. dyskutowano na temat bezpieczeństwa pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej.
  • Odwieszono linię autobusową Nr 307, której jednocześnie wydłużono trasę. Nowa relacja tej linii to: Kapuściska ul. Zaświat (kładka dla pieszych nad torami kolejowymi). Linię obsługuje w dalszym ciągu PKS Bydgoszcz.
  • Uchwałą Zarządu Miasta nr 206/02 z dnia 18 lutego oraz Uchwałą nr 3/99/02 Zgromadzenia Wspólników MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 18 lutego 2002 Spółka przejęła zadłużenie Miasta Bydgoszczy w wysokości 5 927,4 tyś Euro z tytułu zaciągniętego w 1997r. kredytu na zakup 58 autobusów dla komunikacji miejskiej.
 • - W wyborach przewodniczącego komisji zakładowej NSZZ 'Solidarność' ponownie został wybrany Marek Napierała. Na zastępcę wybrano Romana Owczarzaka.
 • - Zakłady Pojazdów Szynowych 'PESA' SA w Bydgoszczy odkupiły od MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy jeden z wycofanych z ruchu wagonów tramwajowych '805 Na' z nr 256 z zamiarem gruntownej modernizacji. Zakres modernizacji obejmuje najważniejsze elementy pojazdu z nową konstrukcją nadwozia włącznie. Tramwaj po przebudowie zyska nowe kształty i nowe wnętrze.
 • - Zakończono montaż 301 szt. nowej generacji radiotelefonów YEASU VX-2000U w pojazdach naszego przedsiębiorstwa. Nowe radiotelefony zainstalowano w 207 autobusach, 61 tramwajach oraz 33 pojazdach techniczno-ruchowych, a główny punkt dyspozytorski usytuowano w Centrali Regulacji Ruchu przy ul. Inowrocławskiej 11.
 • - Załoga MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy wybierała dwóch członków do Rady Nadzorczej. Wybory przeprowadzono w dniach 6 i 7 maja w trzech okręgach wyborczych. Najwięcej głosów otrzymali: Wiesław Herman kierowca z Zajezdni Autobusowej Inowrocławska - 335 głosów oraz Lucjan Sieracki Zastępca Kierownika Wydziału Eksploatacji Tramwajów - 310 głosów. Tym samym zgodnie z ordynacją wyborczą w/w osoby zostały wybrane do Rady Nadzorczej na trzecią kadencję.
 • - Odbył się kolejny czwarty festyn pracowników komunikacji miejskiej MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy zorganizowany dla załogi przedsiębiorstwa i członków ich rodzin. Impreza odbyła się tradycyjnie na polanie 'Różopola' w Myślęcinku a jej program był podobny do tych z lat poprzednich.
 • - Dyrektor MZK Sp. z o.o. inż. Witold Dębicki przedstawił pomysł na utworzenie nowej zajezdni autobusowej w Fordonie w okolicach osiedla 'Nad Wisłą'. Nowa zajezdnia na około 50-60 autobusów mogłaby powstać kosztem zlikwidowanej zajezdni przy ul. Szajnochy 1.
 • - ZDMiKP wprowadził na okres wakacji nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Zmiany obejmują zarówno trakcji autobusowej jak i tramwajowej. Jednocześnie z dniem 22 czerwca uruchomiono dodatkowe kursy autobusów na linii 83 i 75 do Myślęcinka oraz linię letnią Nr 98 do Janowa.
 • - Rusza nowa pospieszna linia autobusowa z Osiedla Tatrzańskiego w Fordonie do dworca PKP Bydgoszcz Główna. Kursy na nowej linii oznaczonej Nr 93 obsługuje tabor MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Częstotliwość kursowania nowej linii wynosi co 30 minut i funkcjonuje wyłącznie w dni robocze.
 • - Wydłużono linię autobusowa Nr 307 od ulicy Zaświat nowym odcinkiem ul. Zygmunta Augusta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna. Przystanek końcowy i początkowy zlokalizowano na ulicy Zygmunta Augusta róg ul. Langiewicza obok starej zajezdni tramwajowej. (Linię z uwagi na bardzo małą frekwencję zlikwidowano 31 grudnia 2002 r.) . Po wakacjach wprowadzono jesienno-zimowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej. W wyniku zmian zwiększono częstotliwość i ilość kursów na kilku liniach tramwajowych i autobusowych.
 • - Zarząd Miasta odwołał Antoniego Baszyńskiego i powołał Krzysztofa Szarwińskiego na członka Rady Nadzorczej w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy.
 • - W związku z oddaniem do eksploatacji nowego węzła 'Zachodniego' dokonano zmiany funkcjonowania komunikacji miejskiej w obrębie Czyżkówka. Zmiany dotyczą linii autobusowej nr 51, 58, 60, 71, 34N i 35N.
 • - Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. w Bydgoszczy otrzymały dwa autobusy przegubowe typu 'MAN NG-313'. Był to jedyny zakup w br. autobusów. Nowe autobusy otrzymały numery inwentarzowe 3548 i 3549.
 • - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zlikwidował linię autobusową Nr 77 w relacji dworzec PKP Bydgoszcz Główna-dworzec PKS ul. Jagiellońska. W miejsce zlikwidowanej linii autobusowej wydłużono dotychczasową trasę linii Nr 54 od dworca PKP do dworca PKS.
 • - Zarząd Miasta odwołał swoich dotychczasowych przedstawicieli Rady Nadzorczej w Miejskich Zakładach komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy w osobach: Tomasz Gliwa, Wojciech Kempiński, Zygmunt Nowacki i Krzysztof Szarwiński. Zatrudnienie na koniec roku 2002 w MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy wynosiło ogółem 1322 pracowników. W tej grupie było 1128 pracowników na stanowiskach robotniczych oraz 194 na stanowiskach nierobotniczych.

2004

 • - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej opracował projekt zmian komunikacji miejskiej, który miał obowiązywać od września 2004 roku. W Bydgoszczy z rozkładów jazdy miały zniknąć autobusy pospieszne i cztery linie tramwajowe. Zaproponowano 5 linii strefowych, a każda o długości około 15 kilometrów. Przedstawiony projekt spotkał się z krytyką mieszkańców naszego miasta i został ostatecznie odrzucony przez Radę Miasta.
 • - Zarząd M.Z.K. Spółka z o.o. w Bydgoszczy przeniósł swoją siedzibę z ul. Szajnochy 1 na ul. Inowrocławską 11.
 • - Nadzwyczajna sesja Rada Miasta była w całości poświęconej problemom komunikacji miejskiej. Radni przez blisko cztery godziny dyskutowali, między innymi, na temat utworzenia pięciu linii strefowych na trasach powyżej 15 kilometrów i zmian cen biletów. Radni nie zgodzili się na wprowadzenie połączeń strefowych. Ostatecznie uchwalono że podwyżki biletów wejdą w życie od 1 lipca. Cenę biletu normalnego jednorazowego na linie zwykłe ustalono na 2,20 zł. a ulgowego na 1,10 zł.
 • - Tego dnia nastąpiła oficjalna zmiana adresu firmy:

  MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Inowrocławska 11
  85 - 153 Bydgoszcz

 • - Na sesji Rady Miasta radni postanowili z dniem 1 sierpnia przywrócić funkcjonowanie pospiesznych linii autobusowych nr '93' i '94'. Jednocześnie zadecydowano pospieszną linię nr '91' zamienić na linię zwykłą nr 77.
 • - Zgodnie z uchwałą Rady Miasta wprowadzono nowe opłaty za przejazd środkami komunikacji miejskiej. Bilet normalny 2,20 zł, ulgowy 1,10 zł. Jednocześnie w wyniku zapisu w majowej uchwale Rady Miasta zostały na okres jednego miesiąca zawieszone kursy autobusów linii pospiesznej nr '91', '93' i '94'.
 • - Zgodnie z uchwałą Rady Miasta przywrócono kursy autobusów na liniach pospiesznych nr '93' i '94', a '91' została przenumerowana na '77' i uzyskała statut linii zwykłej. Koszt przejazdu autobusem pospiesznym ustalono na: normalny - 4,40 zł. ulgowy - 2,20 zł.
 • - Na trasie Rybi Rynek - Most Pomorski rozpoczął regularne rejsy tramwaj wodny. Trasę obsługiwał zabytkowy statek o nazwie 'Bydgoszcz', który mógł jednorazowo zabrać na pokład 12 pasażerów. Koszt podróży w jedną stronę wynosił: 2 złote normalny, a 1 złotówkę ulgowy.
 • - Tramwaj wodny m/s 'Bydgoszcz', który przez kilka ostatnich tygodni wykorzystywany był jako alternatywny środek miejskiej komunikacji, popłynął w ostatni tegoroczny rejs na trasie: Rybi Rynek - Tesco.
 • - Pierwsze dwa autobusy komunikacji miejskiej nr boczny 3729 (VOLVO B 10 BLE) i 3516 (MAN NL223) zostały wyposażone w cyfrowy system monitorowania przedziału pasażerskiego. System tworzą 4 kamery, rejestrator z twardym dyskiem i monitor.
 • Tabor tramwajowy wg stanu na dzień 31. 12 2004 r.
  Wagony typu 805 Na - 111szt. Wagony typu 105 NW - 1 szt. Wagony typu 805 NM - 2 szt.. Tramwaje kursowały na 8 liniach, a ich łączna długość wynosiła 72,175 km . Długość czynna torów bez zajezdni wynosiła 63,43 km .

 • Długość tras komunikacyjnych wynosiła 29,1km. Tramwaje wykonały 5.551.013,61 wozokilometrów.

  Długość tras tramwajowych
  Linia Nr 1 - 8,7 km
  Linia Nr 2 - 10,75 km
  Linia Nr 3 - 8, 45 km
  Linia Nr 4 - 8,55 km
  Linia Nr 6 - 12,45 km
  Linia Nr 7 - 6,4 km (Linia zawieszona od 27 kwietnia 2004 r.)
  Linia Nr 8 - 8,7 km
  Linia Nr 9 - 8, 175 km
  ..........................................
  RAZEM 72,175 km

  Tabor autobusowy wg stanu na dzień 31.12.2004 r. 198 autobusów: w tym 127 - przegubowych, 11 - 15 metrowych, 5 - niskich, 55 krótkich.

  1. Jelcz M 121 MB - 1 szt.
  2. Jelcz LO 90 M - 5 szt.
  3. Jelcz M 181 MB - 7 szt.
  4 Jelcz M 181 M/1 - 8 szt.
  5. Ikarus 280. 26 - 36 szt.
  6. Ikarus 280. 70 B - 20 szt.
  7. Ikarus 280. 70 E - 12 szt.
  8. Man NL 223 - 7 szt.
  9. Man NG 313 - 9 szt.
  10 . Volvo B 10 BLE - 41 szt.
  11. Volvo B 10 L - 7 szt.
  12. Volvo 10 BLE 6x2 - 11 szt.
  13. Volvo B 10 MA - 15 szt.
  14. Volvo B 10 LA - 15 szt.
  15. Volvo 7000 A - 4 szt.
  ..............................................................
  RAZEM 198 szt.

  Autobusy wykonały 14.452.345 wozokilometrów.


2005

 • - Postulat mieszkańców i fordońskiej rady osiedli doczekał się realizacji. Od tego dnia autobusy pospieszne linii nr '93' (Os. Tatrzańskie - Dworzec PKP - Zygmunta Augusta) rozpoczęły kursować także w niedzielę i święta. Częstotliwość kursów pozostała bez zmian co 30 minut.
 • - Na linii autobusowej nr '77' zwiększono częstotliwość kursowania - do 30 minut. Linia kursuje wyłącznie w dni powszechne, w godzinach szczytu.
 • - Mieszkańcy osiedla Łęgnowo uzyskali nocne połączenie autobusowe. Na to osiedle skierowano linię nr '31N', która do tej pory jeździła na trasie Os. Leśne - Toruńska / Planu 6 letniego/. Na wydłużonym odcinku, autobusy skierowano ulicami: Toruńska - Kielecka - Nowotoruńska - Hutnicza.
 • - Po zimowej przerwie pojawił się ponownie na Brdzie tramwaj wodny. Statek o nazwie 'Bydgoszcz' zabierał na pokład jednorazowo 12 osób. Cena biletów: - normalny 2 zł, ulgowy - złotówkę. Z Rybiego Rynku w stronę WSG - Astoria tramwaj wyruszał o godz. 10.35, 12.40, 15.15 i 17.20 (dni powszednie) oraz o 11.35 i 15.10 (soboty, niedziele), a w stronę PKS - Tesco o godz. 11.40, 14.15. 16.20 i 18.25 (dni powszednie) oraz 12.40, 13.40 i 16.15 (soboty, niedziele). Statek kursował do 31 października 2005 roku.
 • - Krakowska firma International Management Services przekazała władzom miasta 'Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy na lata 2005 - 2013'.
 • - W dniach 9-13 maja Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy wyłożył do publicznego wglądu opracowany 'Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszcz na lata 2005 - 2013'. Plan wytyczał najpilniejsze zadania inwestycyjne, zasady ich realizacji oraz stworzenia sprawnego systemu komunikacji miejskiej.
 • - Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. w Bydgoszczy ogłosiły przetarg na dostawę 23 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich, przegubowych, dla komunikacji miejskiej o pojemności nie mniej niż 170 osób każdy. Ostateczny termin składania ofert określono na 01 sierpnia 2005 r. godz. 9 00 .
 • - Firma KAPENA S.A. przekazała do MZK na testy montowany w Słupsku autobus 'IRISBUS' B961E (Karosa). Autobus w dniach 9-14 czerwca 2005 r. woził pasażerów na linii Nr 69.
 • - Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy otrzymały do testowania autobus przegubowy marki 'MAN SG-313'. Autobus woził pasażerów w dniach 21-27 czerwca 2005 r. na linii Nr 69.
 • - Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy otrzymały na testy autobus przegubowy MERCEDES - BENZ, model 'Conecto 0.345 G'. Pojazd w dniach 5 - 8 lipca kursował na linii Nr '69'.
 • - Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy otrzymały na testy przegubowy autobus marki JELCZ M181 MB3 'Tantus'. Pojazd w dniach 21- 25 lipca 20005 r. kursował na linii Nr 69.
 • - Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy wspólnie z Towarzystwem Miłośników Miasta Bydgoszczy zorganizowało 'IV Bydgoskie Spotkanie Miłośników Komunikacji Miejskiej'. Okolicznościowa impreza odbyła się z okazji 50 - lat linii tramwajowej na Osiedle Leśne, 30 - lat linii tramwajowej na Osiedle Wyżyny i 45 - lat eksploatacji w Bydgoszczy wagonu tramwajowego '5 N' (68) i doczepy '5 ND' (135).
 • - Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy zawarły umowę z firmą 'EVOBUS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy przy ul. Aleja Katowicka 46 na dostawę 23 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych dla komunikacji miejskiej. Zgodnie z umową firma Evo-Bus dostarczyła 10 szt. MERCEDESÓW - BENZ 'Conecto 0345 G' w grudniu, a 13 pozostałych w marcu 2006 roku.
 • - Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy testowały, zasilany gazem ziemnym autobus miejski typu MAN NL 313 CNG. Niskopodłogowy, trzyosiowy pojazd z zbiornikami na gaz zamontowanymi na dachu mógł zabrać jednorazowo 134 pasażerów i był przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Autobus, który sprowadzono do naszego miasta za sprawą Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. był testowany od 12.10.05 do 17.10.05 na linii nr '69'.
 • - Rada Miasta zatwierdziła 'Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego' dla Bydgoszczy na lata 2005 - 2013. Zgodnie z planem w najbliższych latach mają zostać wybudowane linie tramwajowe na ul. Kujawskiej od ronda Bernardyńskiego do ronda Kujawskiego oraz dworca PKP i Fordonu.
 • - ZDMiKP wyznaczył niektóre kursy autobusów linii nr '69' przez Centrum Onkologii. W dni powszednie, od rana do popołudnia autobusy kursują nową trasą dwa razy w ciągu godziny, a od 18 - co godzinę. W weekendy natomiast przez Centrum Onkologii zostały skierowane kurs w okolicach godz. 6 rano i później od 10 raz na godzinę.
 • - Na podstawie uchwały Rady Miasta z dnia 26 października 2005 r. wszyscy seniorzy, którzy ukończyli 65 lat, mogą od dziś za darmo jeździć bydgoską komunikacją miejską. (uchwała dotyczy także wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej). Dotychczas z tego przywileju mogły korzystać tylko osoby starsze, zameldowane w Bydgoszczy. Radni zadecydowali też, że prawo do darmowych przejazdów mają honorowi dawcy krwi pierwszego stopnia (tj., którzy oddali 18 litrów krwi). Do tej pory takie prawo miał każdy, który oddał krew co najmniej 2 razy w roku.
 • - Do MZK przybyły pierwsze zamówione autobusy Mercedes-Benz Conecto 0345 G. W dniu 8 grudnia - 5 sztuk i 10 grudnia - 5 sztuk. Pojazdy o barwach biało niebieskiej oznaczono numerami 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558 i 3559. A oto niektóre parametry techniczne autobusów:
  • Stanowisko kierowcy z pełną klimatyzacją kabiny
  • Monitoring przestrzeni pasażerskiej z możliwością nagrywania dźwięku składa się z: 4 szt. kamer kolorowych, monitora LCD 7', rejestratora cyfrowego i zestawu do odtwarzania danych z rejestratora na komputer PC.
  • Komputer pokładowy z radiomodemem umożliwia:
   • kontakt z stacją bazową
   • rejestrację pracy autobusu: pomiar zużycia paliwa, zapis obrotów silnika w szczególności jazdy poza ekonomicznym zakresem obrotów, pracy na biegu jałowym, nadmierne hamowanie oraz przyspieszenia, jazda na biegu neutralnym, czas pracy ogrzewania.
   • sterowanie systemem zapowiadania przystanków
   • sterowanie tablicami
   • sterowanie kasownikami
  • kasowniki elektroniczne 4 szt. z wyświetlaczem czasu rzeczywistego
  • tablice kierunkowe zbudowane z elementów klapkowych, podświetlanych indywidualną diodą; wewnątrz na bazie diód dwurzędowych
  • głośniki wewnętrzne
  • przyciski stop na poręczy przy drzwiach oraz wyświetlacz znaku stop umieszczony z przodu pojazdu u góry
 • - Pięć nowych Mercedesów Conecto wyjechało na linię. Pozostała piątka po zainstalowaniu radiotelefonów, gaśnic, i identyfikatorów opuściła zajezdnie 14 grudnia br. Jednocześnie wycofano z ruchu 9 najstarszych, najbardziej wyeksploatowanych przegubowców typ IKARUS 280 (2402, 3407, 2411, 3412, 2413, 2505, 3604, 3606 i 3608)
 • - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zawarł z Miejskimi Zakładami Komunikacyjnymi Spółka z o.o. w Bydgoszczy umowy na odpłatne świadczenie usług przewozowych w Bydgoszczy. Przedmiotem umów była obsługa linii autobusowych o numerach: 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 74, 75, 77, 79, 82, 93, 94, 31N, 32N, 33N, 34N, 35N oraz linii tramwajowych Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 według dostarczonych przez zamawiającego rozkładów jazdy. Przedmiotem umów było również utrzymanie przystanków w całym układzie komunikacji miejskiej na terenie miasta Bydgoszczy oraz utrzymanie infrastruktury torowo-sieciowej i podstacji trakcyjnej o charakterze konserwacyjnym. Umowy zawarto na okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r.
 • Tabor tramwajowy Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy wg stanu na koniec 2005 roku składał się 114 szt. wagonów tramwajowych, w tym 111 szt. wagonów typu 805 Na, 1 wagonu typu 105 NW (805 N) i 2 wagonów typu 805 NM. Tramwaje kursowały na 8 liniach, których łączna długość wynosiła 72,175 km. Długość czynna torów bez zajezdni wynosiła 63,456 km. Długość tras komunikacyjnych wynosiła 29,16 km.

  Długość tras tramwajowych
  Linia Nr 1 - 8,7 km
  Linia Nr 2 - 10,75 km
  Linia Nr 3 - 8,45 km
  Linia Nr 4 - 8,55 km
  Linia Nr 6 - 12,45 km
  Linia Nr 7 - 6,4 km
  Linia Nr 8 - 8,7 km
  Linia Nr 9 - 8,175 km
  ..........................................
  RAZEM - 72,175 km

  Tramwaje w 2005 roku wykonały 5.590.363,99 wozokilometrów.

  Tabor autobusowy Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy wg stanu na koniec 2005 roku składał się z 199 autobusów: w tym 128 - przegubowych, 11 - 15 metrowych, 55 - krótkich, 5 - midi. Ogólna liczba autobusów z niską podłogą wynosiła 110 szt.

  1. Jelcz M 121 MB - 1 szt.
  2. Jelcz LO 90 M - 5 szt.
  3. Jelcz M 181 MB - 7 szt.
  4 Jelcz M 181 M/1 - 8 szt.
  5. Ikarus 280. 26 - 27 szt.
  6. Ikarus 280. 70 B - 20 szt.
  7. Ikarus 280. 70 E - 12 szt.
  8. Man NL 223 - 7 szt.
  9. Man NG 313 - 9 szt.
  10 . Volvo B 10 BLE - 41 szt.
  11. Volvo B 10 L - 7 szt.
  12. Volvo 10 BLE 6x2 - 11 szt.
  13. Volvo B 10 MA - 15 szt.
  14. Volvo B 10 LA - 15 szt.
  15. Volvo 7000 A - 4 szt.
  16. Mercedes Conecto - 10 szt.
  ..............................................................
  RAZEM 199 szt.

  Autobusy MZK w 2005 roku wykonały 14.364.503 wozokilometrów.


2006

 • - Do Bydgoszczy zgodnie z podpisaną w ubiegłym roku umową przybyło 6 autobusów Mercedes - Benz Conecto 0345 G. Autobusy o barwach biało-niebieskiej otrzymały numery boczne: 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565. Na linię wyjechały 6 marca 2006 roku. W tym momencie wycofano z ruchu 9 szt. najstarszych i najbardziej wyeksploatowanych autobusów przegubowych Ikarus 280 o numerach: 3408, 3409, 3418, 3420, 3422, 3425, 3426, 3621, 3622,
 • - Do Bydgoszczy przybyły 4 kolejne Mercedesy Conecto 0345 G. Wozy otrzymały numery boczne: 3566, 3568, 3569 i 3572
 • - Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy otrzymały ostatnie 3 autobusy Mercedes Conecto 0345 G z zamówionej w ubiegłym roku partii 23 autobusów. Wozy oznakowano numerami: 3567, 3570 i 3571.
 • - Rada Miasta Bydgoszczy w uznaniu zasług Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy dla rozwoju i realizowania zadań na rzecz Miasta Bydgoszczy przyznała Medal 'Kazimierza Wielkiego'. Wręczenie medalu na ręce Prezesa Zarządu nastąpiło w dniu 19 kwietnia 2005 roku, w dniu 660 rocznicy urodzin Miasta.
 • - Tramwaj wodny wyruszył w swój pierwszy po zimie kurs po Brdzie. Statek codziennie rozpoczynał kursy spod Tesco, płynął w górę rzeki do ul. Królowej Jadwigi i zawracał. Po drodze zatrzymywał się przy dworcu PKS, Rybim Rynku i Wyższej Szkole Gospodarki. Końcowym przystankiem była hala Astoria. Pływa na tej trasie cztery razy dziennie w dni powszednie i trzy razy dziennie w święta i niedzielę. Bilet na tramwaj wodny kosztował tyle samo, co na tramwaj szynowy - normalny 2,20, a ulgowy 1,10. Tramwaj wodny został wyremontowany i mógł zabierać na swój pokład więcej pasażerów niż w latach poprzednich. Jednorazowo na pokładzie mogło przebywać 25 pasażerów. Było to wspólne przedsięwzięcie Urzędu Miasta, Żeglugi Bydgoskiej i Wyższej Szkoły Gospodarki.
 • - MZK wycofały z ruchu autobus przegubowy 'IKARUS 280' (wóz nr 3605). Pojazd, który woził pasażerów od sierpnia 1989 r. był najstarszą jednostką w przedsiębiorstwie.
 • - Pochodzący z XIX wieku zabytkowy tramwaj typu 'Herbrand' stał się kolejną atrakcją turystyczną naszego miasta. Kursował on na trasie: Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku - Gdańska - Jagiellońska - Rondo Fordońskie - most Pomorski - rondo Toruńskie - Toruńska - Babia Wieś - Zbożowy Rynek - Bernardyńska - Jagiellońska - Gdańska - LPKiW. Tramwaj pojawiał się na wyznaczonej trasie od godz. 10.10 do 17.15 w odstępie co godzinę według ustalonego rozkładu jazdy. Z przejażdżki zabytkiem można było skorzystać do 31 sierpnia.
 • - Z ruchu został wycofany stary, wyeksploatowany autobus przegubowy marki 'IKARUS 280' (wóz nr 3603).
 • - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłosił wynik przetargu na świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych nr 51, 56, 58, 68, 71, 76 i 92. Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy będzie realizować przewozy na linii: nr 56, 68 i 71. Termin realizacji zadania od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2012 r.
 • - Zakład autobusowy wycofał z ruchu wyeksploatowany autobus przegubowy 'IKARUS 280' (wóz nr 3401).
 • - Na podstawie zarządzenia prezydenta Bydgoszczy, weszła w życie taryfa promocyjna w autobusach linii pośpiesznych nr 93 i 94 oraz liniach nocnych 31 N, 32 N, 33 N, 34 N, i 35 N. Nowa taryfa uprawniała pasażerów do jazdy z pojedynczymi biletami za 2,20 zł, czyli z 50-procentową zniżką. Taryfa promocyjna obowiązywała do 31 marca 2007 roku.
 • - Do zajezdni tramwajowej MZK dotarł na próbę nowy tramwaj typu 121 N. Wagon wyprodukowany przez firmę PESA w Bydgoszczy dla Elbląga był testowany na bydgoskich torach w dniach 18 - 27 października 2006 r.
 • -Pierwszy niskopodłogowy tramwaj 121 N pojawił się na ulicach Bydgoszczy. Na okolicznościową prezentację zostali zaproszeni m.in. prezydent Bydgoszczy, lokalne media, przedstawiciele ZDMiKP, MZK orasz miłośnicy komunikacji miejskiej. Prezentacja nowego tramwaju wyprodukowanego dla Elbląga odbyła się na pętli tramwajowej w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku, po czym wszyscy uczestnicy prezentacji odbyli nim, krótką podróż do zajezdni tramwajowej. Trójczłonowy, niskopodłogowy tramwaj oznaczony symbolem 121 N, wyprodukowany przez PESA Bydgoszcz S.A. przeznaczony jest do przewozu pasażerów w ruchu miejskim po torach o szerokości 1000 mm. Jego nadwozie o nowoczesnej sylwetce, wykonane w technologii profili otwartych jest gwarancją wieloletniej eksploatacji, zaś estetyczny przedział pasażerski tworzy komfortowe warunki jazdy. Ergonomiczny pulpit, ręczny nastawnik jazdy oraz elektroniczny system nadzoru i diagnozowania pojazdu zapewnia pełen komfort pracy motorniczego. Nad bezpieczeństwem podróżnych czuwają kamery wewnętrzne z systemem rejestracji zdarzeń. W celu ochrony pasażerów i obsługi oraz samego pojazdu przed skutkami zderzenia, pojazd wyposażono w zderzaki przejmujące całkowicie energię zderzenia przy małych prędkościach. Dane techniczne:
  • Szerokość toru 1000 mm
  • Skrajna kinetyczna PN-K-92008
  • Układ osi Bo'Bo'
  • Moc układu napędowego 4 X 105 kW
  • Prędkość maksymalna 70 km/h
  • Długość 20220 mm
  • Wysokość (bez odbieraka) 3400 mm
  • Szerokość pojazdu 2350 mm
  • Liczba miejsc siedzących 41
  • Liczba pasażerów przy zał. 5 osób / 1 m2 81
  • Przewóz osób z ograniczeniami ruchowymi - pojazd przystosowany do przewożenia pasażerów
  • na wózkach inwalidzkich, jedno miejsce z pasem do przepięcia wózka
  • Szerokość przejścia w części pasażerskiej 640 mm
  • Szerokość przejścia miedzy członami 1310 mm
  • Wysokość podłogi w strefie drzwi wejściowych 350 mm
  • Minimalny promień łuku w war. eksploatacyjnych 18 m
  • Minimalny promień łuku w war. warsztatowych 15 m
  • Temperatura eksploatacji -30 C do +40 C
 • Tabor tramwajowy Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy wg stanu na koniec 2006 roku składał się z 114 szt. wagonów tramwajowych, w tym 111 szt. wagonów typu 805 Na, 1 wagonu typu 105 NW (805 N) i 2 wagonów typu 805 NM. Tramwaje kursowały na 8 liniach, a ich łączna długość wynosiła 72,175 km. Długość czynna torów bez zajezdni wynosiła 63,456 km. Długość tras komunikacyjnych wynosiła 29,16 km.

  Długość tras tramwajowych

  Linia Nr 1 - 8,7 km
  Linia Nr 2 - 10,75 km
  Linia Nr 3 - 8,45 km
  Linia Nr 4 - 8,55 km
  Linia Nr 6 - 12,45 km
  Linia Nr 7 - 6,4 km
  Linia Nr 8 - 8,7 km
  Linia Nr 9 - 8,175 km
  ..........................................
  RAZEM - 72,175 km

  Tramwaje w 2006 roku wykonały 5.639.851,80 wozokilometrów.

  Tabor autobusowy Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy wg stanu na koniec 2006 rok składał się z 199 autobusów: w tym 128 - przegubowych, 11 - 15 metrowych, 55 - krótkich, 5 - midi. Ogólna liczba autobusów z niską podłogą wynosiła 110 szt.
  1. Jelcz M 121 MB - 1 szt.
  2. Jelcz LO 90 M - 5 szt.
  3. Jelcz M 181 MB - 7 szt.
  4 Jelcz M 181 M/1 - 8 szt.
  5. Ikarus 280. 26 - 15 szt.
  6. Ikarus 280. 70 B - 19 szt.
  7. Ikarus 280. 70 E - 12 szt.
  8. Man NL 223 - 7 szt.
  9. Man NG 313 - 9 szt.
  10 . Volvo B 10 BLE - 41 szt.
  11. Volvo B 10 L - 7 szt.
  12. Volvo 10 BLE 6x2 - 11 szt.
  13. Volvo B 10 MA - 15 szt.
  14. Volvo B 10 LA - 15 szt.
  15. Volvo 7000 A - 4 szt.
  16. Mercedes Conecto - 23 szt.
  ..............................................................
  RAZEM 199 szt.

  Autobusy MZK w 2006 roku wykonały 14.274.685 wozokilometrów.


2007

 • - Na konferencji prasowej w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej dyrektor Marek Kowalczyk przedstawił nowy plan komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Według zapowiedzi dyr. Kowalczyka mieszkańcy Fordonu i Osowej Góry za bilet skasowany w autobusie mogliby kontynuować podróż do centrum tramwajem linii nr 3 między Wyścigową, a rondem Grunwaldzkim i odwrotnie wracając z miasta za bilet skasowany w tramwaju linii nr 3 kontynuować dalszą podróż autobusem w kierunku Fordonu lub Osowej Góry. Na linii tramwajowej nr 3 pojawiłyby się dodatkowe wagony. Nowe rozwiązanie obejmowałby również posiadaczy biletów miesięcznych. Nowy pomysł oznaczałby likwidację wyższych opłat dla mieszkańców tych dzielnic. Pozwoliłoby lepiej wykorzystać tabor MZK. Poza tym zmniejszyłoby się zatłoczenie w okolicy Dworca PKP i na ul. Jagiellońskiej. Wszystko powinno zadziałać 1 kwietnia 2007 r. Wcześniej plan musieliby zatwierdzić bydgoscy radni.
 • - Zaczął obowiązywać nowy układ komunikacji miejskiej. Mieszkańcy Fordonu i Osowej Góry mogli dojechać do centrum kasując jeden bilet. Tego dnia dzięki wprowadzeniu przez ZDMiKP systemu A + T, czyli systemu przesiadkowego autobus + tramwaj, którego celem było zrównanie opłat ponoszonych przy dojazdach z dużych i najdalej położonych osiedli. Od 1 kwietnia za jeden bilet można dojeżdżać na trasie Osowa Góra - Wyścigowa autobusami nr 60 i 71 od przystanków początkowych do ronda Grunwaldzkiego i dalej tramwajem nr 3 do Wyścigowej oraz na trasie Fordon - rondo Grunwaldzkie liniami nr 65, 70, 72 i 74 od przystanków początkowych do pętli Wyścigowa i dalej linią tramwaju nr 3 do ronda Grunwaldzkiego. Częstotliwość kursów podstawowych linii systemu A + T zostały podwojone. Na przykład autobus nr 70 zaczął kursować w szczycie co 5 minut, a tramwaj numer 3 co 7,5 minuty. Dodatkowo odjazdy autobusów i tramwajów zostały zsynchronizowane na obydwu kierunkach. Takie rozwiązanie pozwoliło na skrócenie czasu oczekiwania do minimum. ZDMiKP uznał, że linia 94 w obecnej postaci , jak również linia nr 77 i 82 na długich odcinkach pokrywają się z liniami tramwajowymi. W związku z tym zlikwidowane zostały autobusy linii nr 77 i 82. Ich obsługę przejął w całości system przesiadkowy. Linia numer 94 nadal połączyła Fordon z Dworcem PKP. Mija ona jednak najbardziej zatłoczone ulice, takie jak: Fordońska, Jagiellońska, Marszałka Focha i Królowej Jadwigi, a pojawiła się na osiedlu Leśnym. Bilet jednorazowy komunikacji miejskiej w systemie przesiadkowym A + T jest ważny przez 60 minut od chwili skasowania. Autobusy nr 94 i 93 zostały przekształcone z pośpiesznych w przyspieszone z jednoczesnym obniżeniem taryfy opłat do obowiązujących jak na liniach zwykłych. Powstała możliwość wykupienia biletu okresowego, miesięcznego lub 14-dniowego, na przykład na linie 70 i 3. Z dniem 31 marca 2007 r traci ważność zarządzenie prezydenta, ustalające promocyjne opłaty na liniach pospiesznych i nocnych. Oznacza to że od kwietnia w autobusach nocnych opłata normalna za przejazd wynosi 4,40 zł, a ulgowa 2,20 zł. Zgodnie z nowym cennikiem, od 1 kwietnia za przewóz bagażu, niezależnie od charakteru linii (zwykła, przyspieszona, międzygminna, nocna) wynosi 2,20 zł.
 • - Do zajezdni MZK dotarła pierwsza partia - 7 szt. 'Mercedesów'. Autobusy przyjechały z podwarszawskich Wolic w czwartek wieczorem. Pięć nowych 'CONECTO' (3573, 3574, 35775, 3576 i 3577) zostało wyprodukowanych w Turcji, a dwa niskpoodłogowe 'CITARO' (3490 i 3491) w Niemczech. Wszystkie autobusy zostały wyposażone w monitoring, a niskopodłogowe dodatkowo w nowoczesny system głośnomówiący. Głośniki zostały zainstalowane na zewnątrz wozu. W ten sposób osoby niedowidzące i niewidome słyszą, jaki pojazd podjechał na przystanek. Nowe pojazdy wyjechały na linie 23 kwietnia 2007 r.
 • - Kolejna dostawa nowych autobusów 'Mercedes - Benz'. Tym razem przybyły 4 przegubowce 'CONECTO' (nr taborowy 3578, 3579, 3580 i 3581) i 2 szt. 'CITARO' (3492 i 3495).
 • - Dotarła ostatnia partia 6 szt. mercedesów 'CITARO'. Tym razem były to 4 przegubowce z obniżoną podłogą (3493, 3494, 3496, i 3498) i 2 krótkie (3520 i 3521). Ostatni przegubowiec 'CITARO' (3497) dotarł do Bydgoszczy - w dniu 24 maja 2007 r.
 • - Wznowił rejsy bydgoski tramwaj wodny. Przystanki znajdowały się w tych samych, jak w ubiegłych latach, miejscach: moście Pomorskim, dworcu PKS, Rybim Rynku, Wyższej Szkole Gospodarki i moście Królowej Jadwigi obok klubu sportowego 'Astoria'. Dorośli za rejs płacili 2,20 zł. Bilety ulgowe kosztowały 1,10 zł. Stateczek o nazwie 'Bydgoszcz' kursował codziennie do końca października.
 • - 13 ostatnich najstarszych przegubowych autobusów 'Ikarus - 280' z manualną skrzynią biegów zostało wycofanych z ruchu i przeznaczonych na sprzedaż (wóz nr 3403, 3404, 3414, 3415, 3416, 3423, 3424, 3441, 3525, 3600, 3601, 3609 i 3610). Pojazdy jeździły w barwach MZK 17 lat tj. od 1989 - 1990 roku.
 • - Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy - Zakład Tramwajowy odwiedziła grupa miłośników komunikacji podmiejskiej 'Tramclub Basel' z Szwajcarii. Sympatyczni Szwajcarzy byli szczególnie zainteresowani taborem tramwajowym. Z uwagą przyglądali się pracą w zapleczu technicznym. Na koniec wizyty goście odbyli okazjonalną podróż starym zabytkowym tramwajem 'Herbrand' na trasie: Zajezdnia - Leśny Park Kultury i Wypoczynku - Zajezdnia.
 • - Odbyła się impreza pt. 'Pożegnanie starych autobusów IKARUS 280'. Organizatorami tej niecodziennej imprezy było Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy i Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Pierwszego dnia - 16 czerwca odbył się zlot miłośników komunikacji miejskiej połączony z specjalnym przejazdem starym przegubowym autobusem 'IKARUS 280' (wóz 3421) po wyznaczonych trasach naszego miasta. W imprezie udział wzięło ponad 40 osób z różnych miast Polski. Na zakończenie zlotu uczestnicy imprezy spotkali się w świetlicy MZK z kierownictwem przedsiębiorstwa. Drugiego dnia zorganizowano otwartą imprezę dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Bydgoszczy. Na placu Kościeleckich czekał ostatni stary 'Ikarus', który dwukrotnie przewiózł wszystkich chętnych określoną trasą do zajezdni autobusowej przy ul. Karola Szajnochy 1. Na terenie zajezdni zaprezentowano różne typy autobusów. Perełką wystawy był popularny 'ogórek' czyli Jelcza 043 w wersji międzymiastowej z 1968 roku. Miejskie Zakłady Komunikacyjne wystawił nowe Mercedesy Citaro w wersji przegubowej i krótkiej oraz inne autobusy miejskie. Każdy zainteresowany uczestnik mógł uzyskać wyczerpujących informacji techniczno-eksploatacyjnych oraz zapoznać się z nowościami technicznymi w nowo zakupionych pojazdach. Następnie uczestnicy spotkali się w stołówce z organizatorami imprezy gdzie został również zaprezentowana wystawa fotografii bydgoskiej komunikacji autobusowej, a każdy uczestnik otrzymał opis i zarys historii bydgoskich autobusów. Na zakończenie imprezy uczestnicy w towarzystwie kierownika Stacji Obsługi zwiedzili zajezdnię i zapoznali się z obsługą techniczna pojazdów.
 • - Nastąpiła zmiana trasy autobusu nr 31N na odcinku pomiędzy przystankiem Toruńska-Równa a pętlą w Łęgnowie. Od przystanku Toruńska-Równa autobusy skierowano ulicą Toruńską, Plątnowską, Nowotoruńską i Spółdzielczą do pętli Łęgnowo. Pojawiły się nowe przystanki: Toruńska-Kielecka, Stomil, Łęgnowska, Toruńska-Wypaleniska, Przyłubska, Wieża Ciśnień, Plątnowska-Kościół, Przejazd, Nowotoruńska-Przepompownia, Nowotoruńska-Żółwińska, Spółdzielcza i Świetlicowa.
 • - Z eksploatacji został wycofany pierwszy autobus przegubowy z automatyczną skrzynią biegów IKARUS 280.70 B (3827) i jedyny krótki autobus JELCZ M 121 MB (3660). Trzy następne autobusy IKARUS 280.70 E (3840, 3843, 3847) wycofano z ruchu w dniu 1 września 2007 roku.
 • - Autobusy linii nr 65 i 81 zaczęły kończyć kursy na nowej pętli w starym Fordonie przy ulicy Wyzwolenia na wysokości ul. Styki.
 • -Miejskie Zakłady Komunikacyjne spółka z o.o. w Bydgoszczy podpisały umowę z firmą Pojazdy Szynowe PESA na dostawę dwóch niskopodłogowych tramwajów. Przewoźnik zapłaci za nie 14 mln zł. Jeden pojawi się najpóźniej w lutym 2008 r., a drugi wyjedzie na bydgoskie tory w czerwcu 2008 r. Będą to nowoczesne, pięcioczłonowe, w pełni klimatyzowane tramwaje o długości 32 metry. Każdy pojazd mieści 211 osób, w tym 61 na miejscach siedzących. Bydgoszcz będzie czwartym po Elblągu, Warszawie i Łodzi miastem, gdzie pojawiły się tramwaje wyprodukowane przez PESĘ
 • - Miejskie Zakłady Komunikacyjne sp. z o.o. w Bydgoszczy wygrały przetarg na obsługę 26 linii autobusowych - pozostały więc wiodącym przewoźnikiem w Bydgoszczy. Oznaczało to, że autobusy MZK będą wozić pasażerów do 2013 roku.
 • - Z ruchu zostały wycofane 4 autobusy - automaty typu 'IKARUS 280.70' (wóz nr 3829, 3832, 3844 i 3848).
 • - Do zajezdni tramwajowej MZK przybył na jazdy próbne, niskopodłogowy, pięcioczłonowy tramwaj przegubowy '122 N' zbudowany przez bydgoską 'PESE' dla Łodzi.
 • - Na bydgoskich torach firma 'Pesa' testowała tramwaj zbudowany dla Łodzi. Dla grupy zaproszonych gości i ekspertów zorganizowano okolicznościowy przejazd na trasie: Zajezdnia - Leśny Park Kultury i Wypoczynku - Zajezdnia. Przejazd budził ogromne zainteresowanie i podziw wśród mieszkańców.
 • Tabor tramwajowy Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy wg stanu na koniec 2007 roku składał się z 117 szt. wagonów tramwajowych, w tym 114 szt. wagonów typu 805 Na, 1 wagonu typu 105 NW (805 N) i 2 wagonów typu 805 NM. Tramwaje kursowały na 8 liniach, a ich łączna długość wynosiła 72,175 km. Długość czynna torów bez zajezdni wynosiła 63,456 km. Długość tras komunikacyjnych wynosiła 29,16 km.

  Długość tras tramwajowych
  Linia Nr 1 - 8,7 km
  Linia Nr 2 - 10,75 km
  Linia Nr 3 - 8,45 km
  Linia Nr 4 - 8,55 km
  Linia Nr 6 - 12,45 km
  Linia Nr 7 - 6,4 km
  Linia Nr 8 - 8,7 km
  Linia Nr 9 - 8,175 km
  ..........................................
  RAZEM - 72,175 km

  Tramwaje w 2007 roku wykonały 6.063.025,38 wozokilometrów.

  Tabor autobusowy Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy wg stanu na koniec 2007 roku składał się z 199 autobusów: w tym 126 - przegubowych, 11 - 15 metrowych, 57 - krótkich, 5 - midi. Ogólna liczba autobusów z niską podłogą wynosiła 110 szt. 1. Jelcz LO 90 M - 5 szt.
  2. Jelcz M 181 MB - 7 szt.
  4 Jelcz M 181 M/1 - 8 szt.
  5. Ikarus 280. - 1 szt.
  6. Ikarus 280. 70 B - 16 szt.
  7. Ikarus 280. 70 E - 10 szt.
  8. Man NL 223 - 7 szt.
  9. Man NG 313 - 9 szt.
  10 . Volvo B 10 BLE - 41 szt.
  11. Volvo B 10 L - 7 szt.
  12. Volvo 10 BLE 6x2 - 11 szt.
  13. Volvo B 10 MA - 15 szt.
  14. Volvo B 10 LA - 15 szt.
  15. Volvo 7000 A - 4 szt.
  16. Mercedes 671 - 32 szt.
  17. Mercedes 628 G - 9 szt.
  18. Mercedes 628 - 2 szt.
  ..............................................................
  RAZEM 199 szt.

  Autobusy MZK w 2007 roku wykonały 14.766.020 wozokilometrów. W roku 2007 MZK wycofały z ruchu 23 najbardziej wyeksploatowanych autobusów - 22 Ikarusy i 1 Jelcza M 121 MB.