Praca

KIEROWCA AUTOBUSOWY

Wymagania:

 • brak wyroku sądu w zakresie zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
 • prawo jady kat. D z kodem 95,

Jeżeli nie posiadasz prawa jazdy kat. D, ale:

 • masz ukończone 23 lata,
 • posiadasz prawo jazdy kat. B lub C,

oferujemy pokrycie kosztów uzyskania wymaganych uprawnień.

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie przewozów w komunikacji miejskiej zgodnie z rozkładem jazdy,
 • dbałość o powierzony tabor.

Warunki pracy:

 • Praca w trybie zmianowym, również w porze nocnej.

Oferujemy:

 • praca na podstawie umowy o pracę w stabilnej firmie,
 • bezpłatny bilet sieciowy na wszystkie linie lokalnego transportu zbiorowego,
 • pakiet socjalny dla pracownika i rodziny,
 • nieoprocentowane pożyczki w ramach kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • miła atmosfera oraz możliwość rozwoju osobistego,
 • uczciwość i zaufanie we wzajemnych relacjach.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV poprzez adres mailowy rekrutacja@mzk.bydgoszcz.pl - w tytule należy wpisać: KIEROWCA AUTOBUSOWY.


MONTER TORÓW W WYDZIALE INFRASTRUKTURY TOROWO-SIECIOWEJ

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • uprawnienia spawacza elektrycznego i gazowego

lub/i

 • prawo jady kat. C (mile widziane uprawnienia do obsługi żurawia na pojeździe).

Oferujemy:

 • praca na podstawie umowy o pracę w stabilnej firmie,
 • bezpłatny bilet sieciowy na wszystkie linie lokalnego transportu zbiorowego,
 • pakiet socjalny dla pracownika i rodziny,
 • nieoprocentowane pożyczki w ramach kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • miła atmosfera oraz możliwość rozwoju osobistego,
 • uczciwość i zaufanie we wzajemnych relacjach.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV poprzez adres mailowy rekrutacja@mzk.bydgoszcz.pl - w tytule należy wpisać: MONTER TORÓW.


POMOCNICZY ROBOTNIK TOROWY W WYDZIALE INFRASTRUKTURY TOROWO-SIECIOWEJ

Wymagania:

 • wykształcenie minimum podstawowe,
 • uprawnienia spawacza elektrycznego i gazowego

lub/i

 • mile widzane prawo jady kat. B.

Oferujemy:

 • praca na podstawie umowy o pracę w stabilnej firmie,
 • bezpłatny bilet sieciowy na wszystkie linie lokalnego transportu zbiorowego,
 • pakiet socjalny dla pracownika i rodziny,
 • nieoprocentowane pożyczki w ramach kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • miła atmosfera oraz możliwość rozwoju osobistego,
 • uczciwość i zaufanie we wzajemnych relacjach.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV poprzez adres mailowy rekrutacja@mzk.bydgoszcz.pl - w tytule należy wpisać: POMOCNICZY ROBOTNIK TOROWY


MECHANIK / ELEKTROMECHANIK W STACJI OBSŁUGI

Wymagania:

 • minimum wykształcenie zawodowe (ukończona szkoła o specjalności mechanika, elektromechanika lub elektronika pojazdów samochodowych,
 • mile widziana praktyka w wykonywaniu napraw pojazdów samochodowych, a szczególnie pojazdów ciężarowych i autobusów,
 • podstawowa znajomość obsługi komputera (mile widziane doświadczenie w obsłudze programów diagnostycznych lokalizujących usterki w pojazdach samochodowych),
 • prawo jazdy co najmniej kat. B.

Oferujemy:

 • praca na podstawie umowy o pracę w stabilnej firmie,
 • bezpłatny bilet sieciowy na wszystkie linie lokalnego transportu zbiorowego,
 • pakiet socjalny dla pracownika i rodziny,
 • nieoprocentowane pożyczki w ramach kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • miła atmosfera oraz możliwość rozwoju osobistego,
 • uczciwość i zaufanie we wzajemnych relacjach.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV poprzez adres mailowy rekrutacja@mzk.bydgoszcz.pl - w tytule należy wpisać: MECHANIK / ELEKTROMECHANIK W STACJI OBSŁUGI


ELEKTROMONTER W WYDZIALE INFRASTRUKTURY TOROWO-SIECIOWEJ

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe o profilu elektrycznym lub elektronicznym,
 • doświadczenie zawodowe związane z wykształceniem minimum 1 rok,
 • uprawnienia energetyczne na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu oraz pomiarów na urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne w Grupie I ( pkt. 2, 3 i 10 ),
 • prawo jazdy kat. B.

Zakres obowiązków:

 • prace utrzymaniowe elektryczne,
 • eksploatacja, remonty i konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • przeprowadzanie pomiarów elektrycznych urządzeń i sieci.

Oferujemy:

 • darmowy bilet roczny na komunikację miejską,
 • pakiet socjalny (dofinansowania: świąteczne, do wypoczynku pracowników, kolonii i obozów dzieci pracowników, zapomogi),
 • nieoprocentowane pożyczki w ramach kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • miłą atmosferę.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV poprzez adres mailowy rekrutacja@mzk.bydgoszcz.pl - w tytule należy wpisać: ELEKTROMONTER – WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TOROWO-SIECIOWEJ.


MONTER SIECI TRAKCYJNEJ W WYDZIALE INFRASTRUKTURY TOROWO-SIECIOWEJ

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe o profilu elektrycznym lub elektronicznym,
 • doświadczenie zawodowe związane z wykształceniem minimum 1 rok,
 • uprawnienia energetyczne na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu na urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne w Grupie I ( pkt. 2, 8 i 10 ),
 • prawo jady kat. B.

W przypadku braku odpowiednich uprawnień energetycznych oferujemy pokrycie kosztów kursu i egzaminu.

Oferujemy:

 • darmowy bilet roczny na komunikację miejską,
 • pakiet socjalny (dofinansowania: świąteczne, do wypoczynku pracowników, kolonii i obozów dzieci pracowników, zapomogi),
 • nieoprocentowane pożyczki w ramach kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • miłą atmosferę.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV poprzez adres mailowy rekrutacja@mzk.bydgoszcz.pl - w tytule należy wpisać: MONTER SIECI TRAKCYJNEJ - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TOROWO-SIECIOWEJ.


MONTER STACJI TRAKCYJNYCH W WYDZIALE INFRASTRUKTURY TOROWO-SIECIOWEJ

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe o profilu elektrycznym, elektronicznym lub automatyka urządzeń elektrycznych,
 • doświadczenie zawodowe związane z wykształceniem minimum 1 rok,
 • uprawnienia energetyczne na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu na urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne

w Grupie I ( pkt. 2, 3 i 10 ),

 • prawo jady kat. B.

W przypadku braku odpowiednich uprawnień energetycznych oferujemy pokrycie kosztów kursu i egzaminu.

Oferujemy:

 • darmowy bilet roczny na komunikację miejską,
 • pakiet socjalny (dofinansowania: świąteczne, do wypoczynku pracowników, kolonii i obozów dzieci pracowników, zapomogi),
 • nieoprocentowane pożyczki w ramach kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • miłą atmosferę.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV poprzez adres mailowy rekrutacja@mzk.bydgoszcz.pl - w tytule należy wpisać: MONTER STACJI TRAKCYJNYCH - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TOROWO-SIECIOWEJ.


ELEKTROMONTER/MECHANIK W DZIALE NAPRAW I REMONTÓW TRAMWAJÓW

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe profilowe,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • mile widziane: prawo jady kat. B, uprawnienia do obsługi wózków widłowych, SEP elektryczne.

Zakres obowiązków:

 • prace elektromechaniczne lub mechaniczne, zależnie od stanowiska,
 • wykonywanie przeglądów tramwajów zgodnie z DTR producenta,
 • weryfikacja usterek w tramwajach,
 • naprawa tramwajów.

Oferujemy:

 • darmowy bilet roczny na komunikację miejską,
 • pakiet socjalny (dofinansowania: świąteczne, do wypoczynku pracowników, kolonii i obozów dzieci pracowników, zapomogi),
 • nieoprocentowane pożyczki w ramach kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • miłą atmosferę.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV poprzez adres mailowy rekrutacja@mzk.bydgoszcz.pl - w tytule należy wpisać: ELEKTROMONTER/MECHANIK W DZIALE NAPRAW I REMONTÓW TRAMWAJÓW.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych, Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

 1. osoba ubiegająca się o pracę, zobowiązana jest podać dane osobowe, o których mowa w art. 221 §1  Kodeksu pracy, to znaczy:

  a) imię i nazwisko,

  b) datę urodzenia,

  c) dane służące do kontaktu (np. numer  telefonu lub adres do korespondencji mailowej),

  d) wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

  e) przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

 2. jeżeli szczególne przepisy prawa tego wymagają, należy na nasze żądanie udzielić także
  innych informacji, zgodnie z treścią art. 221 §4 Kodeksu pracy;

 3. gdy chcą nam Państwo - z własnej inicjatywy - przekazać dodatkowe dane, wymienione
  w art. 9 ust.1 RODO (np. o stanie swego zdrowia), prosimy o zawarcie w przesyłanej
  aplikacji oświadczenia o następującej treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących
  szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.”

 4. w przypadku chęci uczestniczenia w kolejnych naborach prowadzonych przez MZK,
  prosimy o złożenie następującego oświadczenia:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich  w kolejnych naborach prowadzonych przez MZK przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

 5. cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem;

 6. osoby, których aplikacje zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane a ich oferty zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji (z wyłączeniem ofert osób, które wyraziły zgodę na ich wykorzystanie w kolejnych naborach).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy w MZK

Administrator

Administratorem Państwa danych, przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji, są Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o., 85-153 Bydgoszcz, ul. Inowrocławska 11, reprezentowane przez Zarząd.

Ochrona danych

Mogą się Państwo kontaktować z pracownikiem ochrony danych osobowych pod adresem:

 1. Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o., 85-153 Bydgoszcz, ul. Inowrocławska 11;

 2. e-mail: iod@mzk.bydgoszcz.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

MZK będą przetwarzały Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zostaną zawarte dodatkowe dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, na ich przetwarzanie konieczna będzie Państwa pisemna zgoda , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie instytucjom, które przepisami prawa są uprawnione do ich otrzymania. Ponadto mogą być ujawnione podmiotom, z którymi MZK zawarły stosowną umowę, np. o świadczenie usług informatycznych, prowadzenie obsługi prawnej, szkoleń, itp.

Okres przechowywania danych

Państwa dane, zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym, będą przechowywane do jego zakończenia, zaś w przypadku wyrażenia zgody na udział w kolejnych rekrutacjach, przez okres 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. usunięcia danych osobowych;

 5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.