Wynajem taboru autobusowego i tramwajowego

Świadczenie usług warsztatowych przez Spółkę na zewnątrz.

Cena 1 roboczogodziny na usługi warsztatowe

L.p.Cena nettoCena brutto
1.Stacja Obsługi
ul. Inowrocławska 11
Kontakt: tel.: (52) 324-94-50
200,00 zł246,00 zł
2.Dział Napraw i Remontów Tramwajów
ul. Toruńska 278
Kontakt: tel.: (52) 324-94-70
200,00 zł246,00 zł
3.Wydział Infrastruktury Torowo-Sieciowej
ul. Toruńska 278
Kontakt: tel.: (52) 324-94-75
120,00 zł147,60 zł

Do ustalonej ceny netto należy doliczyć podatek „VAT” wg obowiązujących stawek.

Cenę brutto stosuje się w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.